EuroCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Dvojno iskazivanje cijena

Banke će iskazivati sve Zakonom određene bitne informacije za potrošače na način da su vrijednosti istaknute u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine.