EuroCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Dvojno iskazivanje cijena

Banke će iskazivati sve Zakonom određene bitne informacije za potrošače na način da su vrijednosti istaknute u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje u periodu:

od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine.

Banka će u navedenom razdoblju dvojno iskazivati bitne informacije za klijente - potrošače:

  • tarifa naknada
  • stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja u prikazu o računu putem usluge On-line bankarstva;
  • za kredite u kunama koji su u ponudi prije dana uvođenja eura - ukupan iznos kredita i iznos mjesečnog obroka  u  otplatnom planu;
  • za postojeće kredite u kunama - stanje nedospjelog i dospjelog neplaćenog dugovanja u godišnjoj obavijesti o stanju kredita;
  • kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kunama - stanje depozita.

Dvojno iskazivanje cijena ne odnosi se na bankomate Croatia banke jer isti privremeno nisu u funkciji, umjesto toga klijenti su upućeni koristiti bankomate MBNET mreže.

O svim eventualnim promjenama a vezano uz bankomate, Croatia banka će pravovremeno izaći s obavijesti prema klijentima.

Dodatno, Banka će prilikom pružanja investicijske i/ili pomoćne usluge, kada je primjenjivo obzirom na investicijsku ili pomoćnu uslugu koju pruža, u navedenom razdoblju dvojno iskazivati sve bitne informacije za klijente potrošače kao male ulagatelje sukladno članku 47. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, i to:

  • tarifu naknada
  • Iznosi početnog i završnog stanja na novčanom računu klijenta
  • novčani iskaz vrijednosti završnog stanja na računu  financijskih instrumenata klijenta
  • agregirani iznos ex ante i ex post informacija o troškovima i naknadama klijentu kako je propisano člankom 50. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive (SL L 87, 31. 3. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/565)