EuroCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Konverzija

Konverzija kunskih sredstava na tekućim, žiro, štednim i ostalim računima bit će provedena automatizmom, po fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i bez troškova za klijente.

Fiksni tečaj konverzije kojeg je odredilo vijeće Europske unije iznosi: 1 euro = 7,53450 kuna.

Na naslovnici internetskih stranica banke nalazi se kalkulator konverzije.