EuroCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Pravila preračunavanja - konverzija

Na dan uvođenja eura, svi kunski iznosi automatski će se preračunati u eure na vašim depozitnim, štednim i transakcijskim računima, kreditima te ostalim novčanim iskazima vrijednosti po fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

Za preračunavanje se ne obračunava naknada i ne mijenja se jedinstveni broj računa.

Također, uvođenje eura kao službene valute ne utječe na valjanost postojećih ugovora i pravnih instrumenata u kojima se navodi kunska valuta.

Fiksni tečaj konverzije iznosi: 1 euro = 7,53450 kuna.

Nakon provedene konverzije dobiti će se iznos s pet decimala. U skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale, a na temelju treće decimale:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena (primjerice, 100 HRK = 13,27228 EUR, zaokruženo 13,27 EUR) i
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan (primjerice, 50 HRK = 6,63614 EUR, zaokruženo 6,64 EUR)

Na naslovnici internetskih stranica banke nalazi se kalkulator konverzije.