EuroCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Zamjena gotovog novca

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura

U periodu 12 mjeseci od dana uvođenja eura u Banci će se moći zamijeniti gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, bez naknade. U slučaju da potrošač želi u jednom danu zamijeniti količine koje premašuju iznos 500 novčanica i/ili kovanica, potrebna je prethodna najava od najmanje jednog radnog dana.

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura bit će moguća i u poštanskim uredima Hrvatske pošte te poslovnicama Fine također prvih 12 mjeseci od datuma uvođenja eura.

Hrvatska narodna banka će nakon proteka 12 mjeseci od dana uvođenja eura bez naknade zamjenjivati gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o euru, i to:

– novčanice kune, bez vremenskog ograničenja

– kovanice kune, do proteka tri godine od dana uvođenja eura.