Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Margin krediti

Banka odobrava kratkoročne kredite, margin kredite, za namjensku kupnju financijskih instrumenata. Korisnici margin kredita mogu biti pravne osobe.

 

MARGIN KREDITI kratkoročni, max 12 mj. MODEL I MODEL II MODEL III
MINIMALNI IZNOS KREDITA 2.650,00 EUR najveći dopušteni iznos kredita 100% tržišne vrijednosti 200% tržišne vrijednosti 300% tržišne vrijednosti
OMJER KREDITA I VRIJEDNOST PORTFELJA   1:1 2:1 3:1
PORTFELJ KREDIT KOEFICIJENT   2,0 1,5 1,33
MARGIN CALL pad vrijednosti portfelja u odnosu na početnu vrijednost 1,8 1,35 1,2
PODMIRENJE rok za uplatu, doregistraciju ili smanjenje kredita 24 h 24 h 24 h
POTREBNE DIONICE* odnosi se na A1, A i B grupu A1, A i B A1, A A1
TROŠAK ODOBRENJA jednokratno 0,30% 0,30% 0,30%
KAMATNA STOPA godišnja, fiksna   6,5% 6,5% 6,5%
MOGUĆNOST REVOLVING KREDITA   da da da
Kamata se obračunava na iznos kredita /iznos iskorištenih novčanih sredstava (revolving kredit) mjesečno/tromjesječno/kvartalno/polugodišnje i naplaćuje svakog zadnjeg dana u mjesecu dospijeća i o dospijeću kredita.
ISPLATA NOVČANIH SREDSTAVA /ODREGISTRACIJA koeficijent portfelj/kredit >2,0 >1,5 >1,33
Kreditna sposobnost korisnika kredita se ne utvrđuje
Naknada za prijevremenu otplatu se ne naplaćuje
INSTRUMENTI OSIGURANJA
  • svi fin. instrumenti i novčana sredstva na skrbništvu
  • izjava o margin callu
  • zadužnica