Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Skrbništvo nad financijskim instrumentima

Skrbništvo nad financijskim instrumentima dio je pomoćnih usluga s financijskim instrumentima koje pruža Banka.

Osnovu skrbništva čine tehničko-administrativni poslovi u vezi s čuvanjem imovine klijenta:

  • pohrana i čuvanje financijskih instrumenata;
  • izvješćivanje o isplati dividende, isplati kamata ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu;
  • obavješćivanje o skupštinama izdavatelja financijskih instrumenata i o pravima vezanim za financijske instrumente koji su na skrbništvu te izvršenje nalogodavčevih naloga u svezi s ostvarivanjem tih prava;
  • obavješćivanje o zakonskim promjenama koje posredno ili neposredno utječu na izvješćivanje nalogodavca o stanju financijskih instrumenata na skrbničkom računu;
  • pružanje usluga glasovanja na godišnjim skupštinama;
  • ostale usluge vezane za financijske instrumente, ostvarivanje prava i ispunjenje obveza iz financijskih instrumenata dogovorene između nalogodavca i skrbnika.

Za sklapanje Ugovora o skrbništvu i otvaranje skrbničkog računa klijent je obvezan Banci dostaviti traženu dokumentaciju.

Klijent je obvezan pismenim putem obavijestiti Banku o svim promjenama u nazivu pravne osobe, imenu i prezimenu, adresi i promjeni ovlaštenih potpisnika.

Na osnovi Ugovora o skrbništvu sklopljenom između klijenta i Banke, Banka u svojim knjigama otvara skrbnički račun za klijenta i na tom računu vodi imovinu za račun klijenta. Banka u SKKD-u otvara skrbnički račun za klijenta.

Uplate se podnose u korist računa Croatia banke d.d. Zagreb, IBAN: HR4724850031300004112, skrbnički račun.

Banka prima od klijenta ili ovlaštenog posrednika instrukcije u svezi raspolaganja imovinom i pravima povezanim s imovinom.

Ako Banka nije primila neopozivu instrukciju s izričitom uputom o postupanju od klijenta ili ovlaštenog posrednika do krajnjeg roka utvrđenog od Banke (u obavijesti) za poslove sudjelovanja na skupštinama, u tom slučaju Banka kao skrbnik neće postupiti po korporativnoj akciji.