Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Dogovorite povoljniji tečaj

Za kupoprodaju deviza – spot poslove nudimo mogućnost ugovaranja povoljnijeg tečaja za veće iznose.

Kontaktirajte nas:

Jasna Ivanić Boras, tel. +385 1 2391 690, e-mail: jasna.ivanic.boras@croatiabanka.hr

Gordana Vukić Jović, tel. +385 1 2391 235, e-mail: gordana.vukic.jovic@croatiabanka.hr