Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Arhiva dokumenata


Na ovim stranicama možete pronaći arhivu dokumenata koji više nisu važeći.

 Arhiva Općih uvjeta poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane:

Arhiva Općih uvjeta korištenja Internetskog bankarstva za građane:

 

Arhiva Općih uvjeta korištenja mobilnog bankarstva za građane:

  Arhiva Općih uvjeta za jednokratne platne transakcije:

 

Arhiva Općih uvjeta poslovanja po oročenim depozitima građana:

 

Arhiva Općih uvjeta za korištenje 3D Secure usluge:

 

Arhiva kamatnih stopa Croatia banke d.d. na primljene depozite građana:

 

Arhiva kamatnih stopa Croatia banke d.d. na odobrene kredite građana:

Arhiva Metodologija utvrđivanja i promjene kamatnih stopa: