Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Arhiva općih uvjeta

 Arhiva Općih uvjeta poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane:


Arhiva Općih uvjeta korištenja paketa tekućeg računa:


Arhiva Općih uvjeta korištenja Internetskog bankarstva za građane:

 

Arhiva Općih uvjeta korištenja mobilnog bankarstva za građane:

 
Arhiva Općih uvjeta za jednokratne platne transakcije:

 

Arhiva Općih uvjeta poslovanja po oročenim depozitima građana:

 

Arhiva Općih uvjeta za korištenje 3D Secure usluge:

 

Arhiva Općih uvjeta poslovanja Banke s fizičkim osobama: