Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Važeće naknade

 
Od 01. prosinca 2022. godine u primjeni je nova Tarifa naknada:

Pregled izmjena možete pogledati ovdje.


Trenutno važeće naknade su sljedeće:


Informativni dokument o naknadama
Informativni dokument o naknadama (FID) sadržava informacije o naknadama za korištenje glavnim uslugama povezanim s računom za plaćanje. Omogućuje usporedbu tih troškova s troškovima drugih računa. FID za tekući račun možete preuzeti ovdje, a FID za žiro račun možete preuzeti ovdje.

Potpune informacije o naknadama dostupne su u Tarifi naknada za usluge Banke u poslovanju s građanima.
Pojmovnik koji sadržava pojmove upotrijebljene u ovim dokumentima možete preuzeti ovdje.


Usporedba naknada u svim bankama u RH
Ukoliko želite usporediti naknade za najreprezentativnije usluge u svim bankama u RH, navedeno možete od 01.11.2018. godine pronaći na stranici Hrvatske narodne banke ili putem poveznice ovdje.