Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Akcijska ponuda

AKCIJSKA PONUDA KAMATNIH STOPA NA ŠTEDNJU

Posebna ponuda fiksnih kamatnih stopa na nenamjenski oročenu štednju u valuti EUR.

Kamatne stope iskazane u tablici su godišnje, fiksne. Kamatne stope na oročene depozite obračunavaju se konformnom metodom. Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

Vrsta depozita 6 mj. 12 mj.
Depoziti u valuti EUR s jednokratnom uplatom 3,10% 2,90%

Minimalni iznos oročenja je 250 EUR.

Prethodno navedeni uvjeti posebne ponude vrijede za sve novougovorene depozite, što podrazumijeva i postojeće depozite koji će se prijevremeno razročiti u svrhu novog oročavanja uz akcijske uvjete.

Štednja građana osigurana je kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita u visini do 100.000,00 EUR-a po osobi - deponentu.