Natječaji

Zapošljavanje

03/01/2023

[ODLUKA] Specijalist za pravne poslove u rizičnim potraživanjima

Dana 02. prosinca 2022. objavljen je oglas na internetskoj stranici Croatia banke d.d. i internet portalu Moj posao za radno mjesto:

Specijalist za pravne poslove u rizičnim potraživanjima

 • Organizacijska jedinica Odjel upravljanja rizicima
 • 1 izvršitelj/ica
 • na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Banke donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatkinjom Anom Ilijić Varešković koja je u potpunosti udovoljila uvjetima iz natječaja.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa


 

Croatia banka d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9, je hrvatska banka, orijentirana na poslovanje s građanima, malim i srednjim poduzetnicima. U cilju daljnjeg poboljšanja kvalitete bankarskih usluga, a polazeći od činjenice da uspjeh svakog poslovnog subjekta ovisi o njegovim radnicima, ovim putem Banka traži motiviranu, komunikativnu i proaktivnu osobu za radno mjesto

 

SPECIJALIST ZA KREDITNU ANALIZU

1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • VSS, ekonomskog, matematičkog ili informatičkog smjera
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima kreditne analize, od toga 2 godine u bankarstvu
 • poznavanje zakonske regulative i podzakonskih akata za banke
 • poznavanje specifičnosti bankarskog poslovanja
 • izražene analitičke, organizacijske i komunikacijske vještine, usmjerenost ka timu
 • znanje engleskog jezika u jeziku i pismu
 • izvrsno znanje rada u MS Office okruženju

Prednosti:

 • iskustvo rada na poslovima procjene kreditnog rizika (Corporate /SME klijenti)
 • iskustvo u izradi i interpretaciji modela novčanog toka
 • poznavanje računovodstvenih propisa i tehnika bilanciranja
 • poznavanje računovodstvenih standarda
 • analitičke sposobnost
 • samostalnost u izvođenju zaključaka i donošenju odluka o rizičnim transakcijama
 • sistematičnost, preciznost i prilagodljivost te dobro funkcioniranje s ostalim sudionicima procesa
 • inovativnost i snalažljivost u rješavanju problema

Nudimo Vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • dostupne edukacije i školovanja
 • stjecanje iskustava na raznim područjima poslovanja Banke
 • ravnotežu privatnog i poslovnog života
 • siguran posao
 • fleksibilno radno vrijeme     
 • prigodne novčane nagrade i izvanredne potpore
 • brigu o vašem zdravlju kroz kontinuirane sistematske preglede
 • plaćene troškove prehrane i prijevoza
 • IT opremu prema zahtjevima posla

Ugovor o radu za radno mjesto Specijalist za kreditnu analizu zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Mjesto rada: Zagreb

Ukoliko ste zainteresirani, a smatrate da Vaš profesionalni profil odgovara navedenim uvjetima, molimo da svoju ponudu sa životopisom, najkasnije do 19.01.2023. godine, pošaljete na:

e-mail adresu:ljudski.potencijali@croatiabanka.hr s odgovarajućom naznakom:

Natječaj za radno mjesto: Specijalist za kreditnu analizu

Svi izrazi u ovom natječaju koriste se neutralno te se jednako odnose na muški i ženski rod.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze propisane posebnim propisima.

Kandidati koji sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti i odgovarajuće dokaze propisane odredbom članka 103. st. 1. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema navedenom Zakonu objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr, odnosno na internetskim stranicama Središnjeg državnog portala: https://www.gov.hr.

Prijave na natječaj koje nisu dostavljene pravodobno kao i prijave na natječaj kojima nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti uzete u razmatranje.

Osobni podaci sadržani u prijavi kandidata na ovaj natječaj i priloženoj dokumentaciji uz prijavu, prikupljaju se u svrhu provođenja ovog natječaja i izbora kandidata za prijem u radni odnos te podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidat daje privolu Croatia banci d.d. za korištenje svih njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu kao i privolu za korištenje navedenih osobnih podataka u svrhu provedbe postupka testiranja.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na internetskoj stranici Banke sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

 

 

DIREKTOR ODJELA UNUTARNJE REVIZIJE

1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • VSS, ekonomskog ili pravnog smjera
 • 5 godina radnog iskustva na bankarskim poslovima i u reviziji bankarskog poslovanja
 • obvezno posjedovanje Certifikata za zvanje Ovlašteni revizor ili Ovlašteni interni revizor
 • dobro poznavanje zakonske i podzakonske regulative bankarskog poslovanja
 • poznavanje rada u MS Office okruženju
 • znanje engleskog jezika
 • izražene organizacijske i komunikacijske sposobnosti

Prednosti:

 • rukovoditeljsko iskustvo rada u reviziji ili reviziji bankarskog poslovanja
 • posjedovanje Certifikata za zvanje Ovlašteni revizor informacijskih sustava
 • poznavanje zakonske i podzakonske regulative te poslovanja  iz područja sigurnosti informacijskog sustava u bankarstvu
 • iskustvo u ispitivanju i vrednovanju adekvatnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola
 • samostalnost u izvođenju zaključaka
 • sistematičnost i preciznost te vještina prezentiranja ključnih informacija
 • vozačka dozvola B kategorije

Nudimo Vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • dostupne edukacije i školovanja
 • stjecanje iskustava na raznim područjima poslovanja Banke
 • ravnotežu privatnog i poslovnog života
 • siguran posao
 • fleksibilno radno vrijeme     
 • prigodne novčane nagrade i izvanredne potpore
 • brigu o vašem zdravlju kroz kontinuirane sistematske preglede
 • plaćene troškove prehrane i prijevoza
 • IT opremu prema zahtjevima posla

Ugovor o radu za radno mjesto Direktor Odjela unutarnje revizije zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Mjesto rada: Zagreb

Ukoliko ste zainteresirani, a smatrate da Vaš profesionalni profil odgovara navedenim uvjetima, molimo da svoju ponudu sa životopisom, najkasnije do 22.01.2023. godine, pošaljete na;

e-mail adresu:ljudski.potencijali@croatiabanka.hr s odgovarajućom naznakom:

Natječaj za radno mjesto: Direktor Odjela unutarnje revizije

Svi izrazi u ovom natječaju koriste se neutralno te se jednako odnose na muški i ženski rod.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze propisane posebnim propisima.

Kandidati koji sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti i odgovarajuće dokaze propisane odredbom članka 103. st. 1. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema navedenom Zakonu objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr, odnosno na internetskim stranicama Središnjeg državnog portala: https://www.gov.hr.

Prijave na natječaj koje nisu dostavljene pravodobno kao i prijave na natječaj kojima nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti uzete u razmatranje.

Osobni podaci sadržani u prijavi kandidata na ovaj natječaj i priloženoj dokumentaciji uz prijavu, prikupljaju se u svrhu provođenja ovog natječaja i izbora kandidata za prijem u radni odnos te podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidat daje privolu Croatia banci d.d. za korištenje svih njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu kao i privolu za korištenje navedenih osobnih podataka u svrhu provedbe postupka testiranja.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na internetskoj stranici Banke sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.