Croatia banka - hrvatska i
pouzdano vaša

O nama

Zaštita osobnih podataka

Ostvarenje prava Ispitanika sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)

Ukoliko Ispitanik želi Banci dostaviti  zahtjev za ostvarenje nekog od svojih prava u vezi obrade osobnih podataka od strane Banke, može se obratiti pisanim putem:

Službeniku za zaštitu podataka Croatia banke d.d.,

na adresu: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb ili

na e-mail adresu: sluzbenik_za_zastitu_osobnih_podataka@croatiabanka.hr .

Zahtjev za ostvarenje prava Ispitanik može zatražiti ispunjavanjem na za to predviđenom Obrascu zahtjeva za ostvarenje prava Ispitanika (GDPR), kojeg može dostaviti izravno Službeniku za zaštitu osobnih podataka putem gore navedenih kontaktnih podataka ili isti Obrazac može preuzeti, ispuniti i predati u bilo kojoj poslovnici ili podružnici Banke.

Detaljniji podaci o pojedinom pravu Ispitanika se mogu pronaći ovdje, a Politika obrade i zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d. se može pronaći ovdje.

Sukladno Općoj uredbi za zaštitu podataka, Banka će pružiti informacije Ispitaniku o poduzetim radnjama po njegovu zahtjevu.

Informacija se pruža najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva (ovisno o količini i kompleksnosti zahtjeva). Naime, svi zahtjevi će se pokušati riješiti  bez odgađanja i unutar jednog mjeseca te će se rok produljiti najviše za dodatna dva mjeseca kada je to nužno. 

Ako Banka ne postupi po zahtjevu Ispitanika, bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestit će Ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupila.

Osim navedenog zahtjeva za ostvarenje svojih prava prema Banci, ako Ispitanik smatra da Banka obradom njegovih osobnih podataka krši neku od odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, ima pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb ili na mail adresu:
azop@azop.hr , www.azop.hr