OsiguranjaCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Osiguranja

U Croatia banci je moguće ugovoriti životno, neživotno i zdravstveno osiguranje. Osiguranja mogu ugovoriti klijenti banke i ostale zainteresirane osobe u sladu s potrebama, željama i mogućnostima.

ŽIVOTNO OSIGURANJE

Ugovaranje police životnog osiguranja omogućuje:

• sigurnost i zaštitu uslijed nepredviđenih i teških životnih okolnosti;

• financijsku sigurnost za osiguranika i obitelj u budućnosti putem dugoročne štednje;

• korištenje police osiguranja života kao instrumenta osiguranja pri podizanju kredita;

• promjenu iznosa premije i osigurane svote u slučaju nepredviđenih financijskih okolnosti;

• kapitalizaciju osiguranog iznosa, odnosno smanjenje iznosa za isplatu na temelju ukupnih uplata. Klijent više ne uplaćuje premiju, ali je osiguran do isteka police osiguranja. Ovu mogućnost moguće je zatražiti nakon isteka treće godine osiguranja.

Klijentima su na raspolaganju tri vrste osiguranja:

• mješovito osiguranje života - je osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja u kojem klijent sam bira iznos koji želi uštedjeti te iznos koji će biti isplaćen njegovim najdražima u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti

• riziko osiguranje života - ono nema štednu komponentu te osiguratelj isplaćuje osiguranu svotu samo u slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme ugovorenog trajanja osiguranja, stoga ne sudjeluje u raspodjeli dobiti

• Dopunska osiguranja

NEŽIVOTNO OSIGURANJE

Kako biste osigurali vlastitu imovinu, možete ugovoriti policu osiguranja imovine.

Osiguranje imovine omogućuje:

• sigurnost dok ste izvan kućanstva

• sigurnost od nepogoda uzrokovanih ljudskim faktorom ili krađe-pokriveni troškovi

• sigurnost od raznih vremenskih nepogoda-pokriveni troškovi

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva u cijelosti troškove participacije u svim zdravstvenim ustanovama u kojima se naplaćuje participacija, a imaju ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.