OsiguranjaCroatia banka - utemeljena
1989. godine

NEŽIVOTNO OSIGURANJE

Croatia banka d.d. kao posrednik u osiguranju djeluje u ime i za račun društva za osiguranje za koje obavlja poslove distribucije osiguranja i to:

Neživotnih osiguranja za:

  • Croatia osiguranje d.d.

 

Opće informacije i informacije o sukobu interesa i transparentnosti koje posrednik u osiguranju pruža prije sklapanja ugovora o osiguranju (čl. 431. i 432. Zakona o osiguranju)