Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Dokumentarni akreditivi

Dokumentarni akreditiv istodobno je instrument plaćanja i instrument osiguranja u kojem Banka preuzima obvezu plaćanja korisniku akreditiva, putem njegove banke, a na osnovi uredno zaprimljenih dokumenata navedenih u uvjetima za otvaranje akreditiva koji su prezentirani Banci unutar utvrđenih rokova. Croatia banka u najkraćim rokovima te uz konkurentne naknade klijentima odobrava sljedeće nostro akreditive:

Nostro akreditivi:

  • s odgođenim plaćanjem
  • po viđenju
  • stand-by akreditivi

Loro akreditivi -  Croatia banka zaprima akreditive inozemnih banaka

Dokumentarne naplate (nostro i loro)