Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

EU info

Svojim uslugama Banka želi podići svijest i potaknuti zanimanje klijenata za mogućnosti financiranja projekata putem fondova EU. Osiguravamo potporu u vidu predfinanciranja, međufinanciranja i sufinanciranja projekata EU. Usluga je potpuno prilagođena potrebama i interesima klijenata kojima se uz individualan pristup predlaže odgovarajuće rješenje za realizaciju poslovnih planova i financijskih potreba.