Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Internetsko bankarstvo

CROBAnet internetsko bankarstvo financijska je usluga Banke koja poslovnim subjektima  omogućuje obavljanje i pregled kunskog i deviznog platnog prometa s bilo kojeg mjesta s pristupom internetu u svako doba, svih dana u tjednu. Osim nižih naknada za platne naloge i uvida u stanje svih računa otvorenih u Banci, uz CROBAnet klijentima je na raspolaganju:

  • pregled stanja i prometa po računima
  • mogućnost kreiranja i ispisa BON 2
  • unos i provođenje unutar bankovnih i van bankovnih platnih naloga
  • izrada predložaka platnih naloga
  • unos i provođenje zbrojnog naloga
  • pregled i ispis izvoda i faktura
  • pregled tečajnih lista
  • slanje i primanje poruka.

Korisnikom CROBAnet usluge može postati poslovni subjekt koji u Banci ima otvoren žiro-račun.

Uslugu CROBAnet klijent ugovara potpisom pristupnice koju osobno predaje u nekoj od poslovnica Banke. Pristupnica je dostupna na internetskim stranicama i na šalterima poslovnica. Odobrenjem pristupnice, Banka klijentu predaje na upotrebu sigurnosni uređaj, token, s osnovnim uputama za upotrebu. Klijent se može služiti CROBAnetom nakon primitka PIN-a koji se dostavlja poštom na adresu navedenu u Pristupnici.