Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Korespodentne banke

Croatia banka d.d. Zagreb za obavljanje poslova s inozemstvom koristi mrežu korespondentnih svjetskih banaka.

Korespodentne banke