Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Dugoročni krediti

Dugoročni krediti namijenjeni su za financiranje razvoja i dugoročnih ulaganja, investicijskih projekata, osnovnih sredstava, trajnih obrtnih sredstava, kreditiranje proizvodnje za izvoz i slično. Kod dugoročnih kredita kreditni rok otplate je dulji od jedne godine te postoji mogućnost ugovaranja „grace razdoblja“, počeka otplate.

Rok povrata: do deset godina.

Način povrata: u jednakim ratama ili anuitetima, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje.

Valuta kredita: u valuti EUR.

U skupini dugoročnih kredita Croatia banke odobravamo kredite:

  • za financiranje projekata,
  • za izgradnju stambenih i poslovnih prostora namijenjenih daljnjoj prodaji,
  • za restrukturiranje raznovrsnih plasmana,
  • za razne namjene.