Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Krediti za suvlasnike stambenih zgrada

 

 

           Slika Zgrada        

Iz naše ponude klijenti mogu odabirati  Kredite za suvlasnike stambenih zgrada za poboljšanje uvjeta stanovanja u skladu sa svojim potrebama

Sudionici kredita – fizičke osobe i poslovni subjekti

  • Suvlasnici zgrade koje zastupa predstavnik suvlasnika zgrade koji nastupa u ime i za račun suvlasnika zgrade koji raspolažu s najmanje 70% ukupne površine svih posebnih dijelova zgrade kao Korisnici kredita
  • Upravitelji zgrada

Namjena kredita:

  • Financiranje radova na investicijskom održavanju zgrada – adaptacija i rekonstrukcija zgrade, krovišta, pročelja, fasada, zajedničkih instalacija, ulaza, dizala i sl.
  • Sufinanciranje energetske obnove zgrada
  • Refinanciranje postojećih kredita koji su odobreni u drugoj banci – do 50% iznosa novog kredita

Vrste kredita:

  • Krediti u EUR, s rokom otplate do 15 godina, te minimalnim iznosom kredita od 5.000,00 EUR

Način korištenja:

  • Kredit se isplaćuje temeljem pisanog naloga Korisnika kredita i Upravitelja isplatom na račun sredstava zajedničke pričuve otvoren u Banci

Način otplate:

  • U jednakim mjesečnim anuitetima, trajnim nalogom sa računa zajedničke pričuve otvorenom u Banci, s dospijećem anuiteta prvog dana u mjesecu