Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Mobilno bankarstvo

Mobilno bankarstvo Croatia banke - CROBA mBanking za poslovne subjekte

CROBA mBanking je usluga mobilnog bankarstva Croatia banke koja svim klijentima/poslovnim subjektima i korisnicima omogućuje upravljanje financijama putem mobilnog uređaja. CROBA mBanking  objedinjuje više različitih usluga, mobilno bankarstvo, mobilni token, uslugu plaćanja računa skeniranjem uplatnice putem opcije „Slikaj i plati“, a sadržava i dodatne usluge kao što su kreditni i štedni kalkulator, pristup korisnim kontaktima Banke te pregled tečajne liste.

Korisnikom mBanking-a može postati svaka domaća ili strana fizička osoba koja u Croatia banci ima otvoren transakcijski račun. CROBA mBanking svojim korisnicima poslovnim subjektima omogućava korištenje usluge po poslovnim računima (Žiro račun 11, Žiro račun za posebne namjene 13, Žiro račun organizacijskog dijela 14, Žiro račun za posebne namjene 15, Žiro račun lokalne samouprave 18, Redovni devizni račun 71, Posebni devizni račun 75), depozitima (Oročeni depozit u kunama* 45 i Oročeni depozit u devizama 46) i kreditima poslovnih subjekata (22).

CROBA mBanking je brz, jednostavan i siguran za korištenje, a sve usluge Banke korisnicima su dostupne 24 sata dnevno, svakog dana u tjednu, uz naknade niže od onih u poslovnicama i komercijalnim centrima Banke.

*sa datumom 01.01.2023. valuta EUR postaje domicilna valuta Republike Hrvatske, dok poslovanje u svim ostalim valutama (osim EUR) ostaje i dalje devizno poslovanje