Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

CROBA mBanking

OPIS USLUGE

CROBA mBanking je usluga mobilnog bankarstva Croatia banke koja svim klijentima/poslovnim subjektima i korisnicima omogućuje upravljanje financijama putem mobilnog uređaja.
Svojim klijentima/korisnicima CROBA mBanking omogućuje :
• uvid u stanje i promete po svim računima otvorenim u Banci klijentu/korisniku usluge,
• praćenje raspoloživih limita po karticama, stanja kredita, dospjelih i nedospjelih rata,
• prijenos sredstava na druge račune,
• plaćanje računa skeniranjem uplatnice putem opcije „Slikaj i plati“,
• zadavanje naloga za plaćanje u nacionalnom* platnom prometu s unaprijed određenim datumom izvršenja,
• izrada i pregled predložaka,
• pregled arhive plaćanja,
• pregled tečajne liste i kalkulator konverzije valuta,
• kreditni i štedni kalkulator,
• korištenje mTokena za ulazak u aplikaciju CROBAnet Internet bankarstvo i autorizaciju transakcija putem CROBAneta,
• pregledavanje personaliziranih poruka i ponuda Banke.

CROBA mBanking je brz, jednostavan i siguran za korištenje, a sve usluge Banke korisnicima su dostupne 24 sata dnevno, svakog dana u tjednu, uz naknade niže od onih u poslovnicama Banke.
Za korištenje ove usluge potreban Vam je mobilni uređaj s pristupom Internetu, dovoljno raspoložive memorije za pohranu aplikacije i jedan od sljedećih operativnih sustava:

  • Android (minimalna podržana verzija: Android 4.x ili noviji)
  • iOS (minimalna podržana verzija: iOS 7.x ili noviji, samo na mobilnim uređajima s rezolucijom višom od 480x800)


UGOVARANJE

CROBA mBanking usluge može ugovoriti Klijent koji u Banci ima otvoren transakcijski račun temeljem potpisane Pristupnice.
Pristupnica ili zahtjev Klijenta za korištenje CROBA mBanking usluge za poslovne subjekte u obrascu Zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa ili Zahtjeva za uslugu mobilnog bankarstva CROBA mBanking (kojim se Klijentu omogućava naknadni pristup CROBA mBanking usluzi ili izdavanje ovlaštenja novom Korisniku za korištenje CROBA mBanking usluge ili izmjena ovlaštenja/izmjena podataka postojećeg Korisnika za korištenje CROBA mBanking usluge) je dostupna u svim poslovnicama i komercijalnim centrima  Banke i na Internetskoj stranici Banke.
Nakon što Klijent potpiše Pristupnicu za ugovaranje CROBA mBanking usluge i izda ovlaštenje Korisnik/u/cima za korištenje CROBA mBanking usluge, Banka će Korisniku usluge dostaviti prvi dio aktivacijskog koda putem e-mail-a na e-mail adresu navedenu u Pristupnici, a SMS-om će dostaviti drugi dio aktivacijskog koda, na broj mobilnog uređaja navedenog u Pristupnici.
Za korištenje CROBA mBanking usluge Klijent može ovlastiti jednog ili više Korisnika te će svakom Korisniku biti dostavljeni posebni aktivacijski kodovi. Klijent može naknadno ovlastiti dodatne Korisnike za korištenje CROBA mBanking usluge, a što će mu se omogućiti nakon ispunjavanja odgovarajuće Pristupnice. Korisnik može CROBA mBanking uslugu koristiti na mobilnom uređaju koji je naveden u Pristupnici. Korisnik može koristiti i više mobilnih uređaja (temeljem dodatnih aktivacijskih kodova na zahtjev Klijenta/Korisnika).
Klijent temeljem Pristupnice daje ovlaštenje Korisniku/Korisnicima da temeljem CROBA mBanking usluge vrši/e:
•  pregled transakcija i
•  unos transakcija i
•  samostalne autorizacije naloga,

te je u mogućnosti dodatno specificirati i račune/proizvode Banke (opcionalno - svi računi ili navesti pojedinačne račune po kojima su navedene usluge omogućene svakom pojedinačnom Korisniku CROBA mBanking usluge temeljem ovlaštenja Klijenta.)

Nakon što Korisnik unese aktivacijske kodove u aplikaciju, potrebno je definirati PIN koji će koristiti za rad s aplikacijom.
Za aktivaciju CROBA mBanking usluge, potrebno je da Klijent/Korisnik:
•  Instalira aplikaciju* na mobilni uređaj
•  Aktivirati uslugu unosom prethodno spomenutog aktivacijskog koda
*Aplikaciju možete preuzeti preko sljedećih poveznica.

Android Ios LogoZa dodatne informacije možete nam se obratiti u svim komercijalnim centrima/poslovnicama Banke ili putem e-mail adrese mbanking@croatiabanka.hr