Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Pravilnik o postupanju s prigovorima klijenata

Cijenimo Vaše mišljenje i sugestije, a primjedbe prihvaćamo kao mogućnost za poboljšanje naših usluga i povećanje zadovoljstva klijenata.

U slučaju da želite izraziti prigovor vezano na Vaš poslovni odnos s Bankom ili kvalitetu naših usluga, molimo Vas podnesite pisani prigovor/reklamaciju u cilju što efikasnijeg rješavanja nastale situacije. Naznačite da se radi o prigovoru/reklamaciji, a možete je dostaviti na jedan od sljedećih načina:

  • pošaljite nam e-mail na adresu: prigovori@croatiabanka.hr   

  • ispunjavanjem obrasca za reklamacije klijenata u bilo kojoj poslovnici Banke

  • poštom na adresu sjedišta Banke: CROATIA BANKA d.d., R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb ili na adresu bilo koje druge poslovne jedinice Banke

Prigovor treba sadržavati detaljan opis događaja/situacije kao i dokaz iz kojeg proizlazi da je prigovor osnovan. Također, potrebno je da podnositelj prigovora-pravna osoba navede naziv i adresu tvrtke te ime i prezime odgovorne osobe tvrtke. Ako je opis događaja/situacije i/ili dokaz nepotpun, zamolit ćemo Vas da prigovor upotpunite.

Detaljne upute o postupku podnošenja prigovora i postupanju Banke u njihovom rješavanju možete potražiti niže: