Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

IBAN

Odlukom o načinu otvaranja transakcijskih računa definiran je način upotrebe IBAN (International Bank Account Number - međunarodni broj bankovnog računa) konstrukcije računa u provođenju nacionalnih platnih transakcija. IBAN, koji se do sada koristio isključivo u međunarodnom platnom prometu, od 1. lipnja 2012. godine uveden je i u nacionalnom platnom prometu.

IBAN konstrukcija računa obvezno će se koristiti kod provođenja svih platnih transakcija od 1. lipnja 2013. godine.

U skladu s navedenim, paralelno sa sadašnjim obrascima HUB 1 i HUB 1-1 u uporabu se uvode i novi obrasci HUB 3 i HUB 3A koji omogućuju primjenu IBAN-a:

  • obrazac HUB 3 – jedinstven je za sva plaćanja i može se koristiti za provođenje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija
  • obrazac HUB 3A – služi isključivo za nacionalna plaćanja.

Croatia banka od 4. lipnja 2012. prihvaća naloge s IBAN konstrukcijom računa (HUB 3 i HUB 3A) paralelno s nalozima sa starom konstrukcijom računa (HUB 1 i HUB 1-1) do 1. lipnja 2013 godine.

U skladu s promjenom platnih naloga mijenja se i format strukture datoteke izvatka po transakcijskom računu te format datoteke zbrojnih naloga. Za lakšu prilagodbu navedenim promjenama NOVE strukture datoteka možete preuzeti ovdje:

Gdje možete saznati svoj IBAN?

Vaš IBAN naveden je na svakom Izvatku o stanju i prometu po računu i na svakom novom sklopljenom Ugovoru o otvaranju i vođenju transakcijskog računa za obavljanje platnog prometa. 

Ako očekujete uplatu iz inozemstva, podaci koje je potrebno dostaviti inozemnom uplatitelju jesu:

  • vaš IBAN broj
  • SWIFT (BIC) CODE banke.

SWIFT (BIC) CODE Croatia banke d.d. Zagreb je CROAHR2X.