Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

12.07.2022. Uvođenje EURA u Hrvatskoj

 

Poštovani,

Odlukom Vijeća Europske unije Hrvatska postaje 20. država članica europodručja od 01. siječnja 2023. godine. Euro je zajednička valuta velikog dijela država članica Europske unije i jedan od glavnih simbola europske integracije.

Konverzija kunskih sredstava na tekućim, žiro, štednim i ostalim računima bit će provedena automatizmom, po fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i bez troškova za klijente.
Fiksni tečaj konverzije kune, kojeg je odredilo vijeće Europske unije, iznosi: 1 euro = 7,53450 kuna

U prvih 14 dana nakon uvođenja eura trajat će razdoblje dvojnog optjecaja u kojem će se istovremeno prilikom novčanih transakcija koristiti i kune i euri.
U razdoblju od rujna 2022. godine do 12 mjeseci od datuma uvođenja eura bit će u primjeni dvojno iskazivanje cijena.

Croatia Banka je za svoje korisnike mobilnog bankarstva već sada omogućila dvojno iskazivanje cijena s ciljem što lakše prilagodbe klijenata na uvođenju eura kao službene valute.

Sve detaljnije informacije možete naći na službenim stranicama Banke - link

30.06.2022. Obavijest o izmjenama Općih uvjeta poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane - u primjeni od 15. rujna 2022.g.

Poštovani klijenti,

obavještavamo Vas da će od 15. rujna 2022.g.  biti u primjeni dopunjeni Opći uvjeti poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane.

Navedenu Obavijest možete otvoriti putem linka.

Vaša Croatia banka

23.06.2022. Metodologija utvrđivanja i promjene promjenjivih kamatnih stopa na dana kredite i primljene depozite

Poštovani,

Obavještavamo Vas kako Vam je dostupna izmijenjena i dopunjena Metodologija utvrđivanja i promjene promjenjivih kamatnih stopa na dana kredite i primljene depozite.

Cilj izmjena Metodologije su:

  • usklađivanje s Uredbom Europske komisije 2021/1847 o određivanju zakonske zamjene za      određena dospijeća LIBOR-a za CHF; od 1.1.2022. godine prestaje se objavljivati parametar CHF LIBOR i isti se zamjenjuje konformnom stopom SARON;
  • utvrđivanje načina preračunavanja parametra promjenjive kamatne stope kod kredita u kunama      u trenutku kad se euro uvede kao službena valuta; nakon dana uvođenja eura, za sve kredite u kunama koji će se preračunati u euro, kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope umjesto NRS-a za kunu koristit će se NRS za euro odgovarajućeg obuhvata i ročnosti.

Izmjenom i dopunom Metodologije dopunjeni i/ili izmijenjeni su članci 3.1 i 3.2.

Pročišćeni tekst Metodologije sastavni je dio Općih uvjeta poslovanja Croatia banke d.d. s građanima i dostupan je u svim poslovnicama Banke u registratoru Banke i te na internetskoj stranici Banke.

 

Vaša Croatia banka

28.12.2021. Novo radno vrijeme od 01.06.2022. Poslovnice Šubićeva-Zagreb

Poštovani klijenti,

od ponedjeljka 01. lipnja 2022. godine, Poslovnica Šubićeva-Zagreb (adresa Šubićeva ulica 67, Zagreb) će raditi prema slijedećem rasporedu:

 

 

Pon, uto, čet i pet od 8,00 do 15,00 sati

Sri od 10,00 do 17,00 sati


S poštovanjem,


CROATIA BANKA d.d.

16.11.2021. Odluka Stožera civilne zaštite o uvođenju sigurnosne mjere obveznog testiranja

Poštovani,
 
Odlukom Stožera civilne zaštite RH od 12. studenog 2021., dostupnoj na službenim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite, o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja glede bolesti COVID-19, definirano je da se mjera odnosi i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije CROATIA BANKE, dioničko društvo (dalje: Banka), sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge ili obavljaju druge poslove u prostorima Banke kao i druge osobe koje dolaze u prostore Banke po bilo kojoj osnovi.
 
Odluka stupa na snagu od utorka, 16. studenog 2021. te će svi klijenti Banke i sve druge osobe koje po bilo kojoj osnovi dolaze u prostorije Banke, trebati predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili provedenom testiranju ovlaštenoj osobi Banke.
 
Drugi odgovarajući dokazi u skladu s Odlukom Stožera obuhvaćaju dokaze o:

  • preboljenju      bolesti COVID-19 i postavljenoj dijagnozi na temelju brzog antigenskog      testa unazad 12 mjeseci, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne      zdravstvene zaštite koja se izdaje na temelju brzog antigenskog testa,
  • kontaktu s      dijagnosticiranim COVID-19 bolesnikom u obitelji, proglašene su tzv.      vjerojatnim slučajem, a bolest im nije dijagnosticirana laboratorijskim      testom, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o      preboljenju unutar 12 mjeseci,
  • PCR testom      dijagnosticiranoj bolesti COVID-19 prije više od 6, a manje od 12 mjeseci,      što se dokazuje  potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite ili      nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci,
  • preboljenju      bolesti COVID-19, a bolest je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili      proglašenjem vjerojatnim slučajem, a cijepljene su jednom dozom cjepiva      unutar 8 mjeseci od preboljenja, pri čemu nije prošlo više od 12 mjeseci      od cijepljenja, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene      zaštite ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom      dozom cjepiva unutar navedenog razdoblja.

 
Osobe koje neće moći predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi navedeni odgovarajući dokaz neće moći ulaziti niti boraviti u službenim prostorijama Banke.
 
Našim klijentima i poslovnim partnerima zahvaljujemo na razumijevanju te i nadalje ostajemo

 

Hrvatska i pouzdano Vaša

 

Croatia banka d.d.

07.10.2021. Nova Tarifa naknada za građane i Opći uvjeti za 3D Secure u primjeni od 10. prosinca 2021.

Poštovani,

Od 10. prosinca 2021. godine CROATIA BANKA d.d. primjenjuje novu Tarifu naknada za usluge Banke u poslovanju s građanima.

Izmjene su u dijelu G. ON-LINE BANKARSTVO gdje je u postojeći tarifni stavak 5.5. kreditni transfer u inozemstvo-prekogranični u valuti različitoj od EUR i međunarodni, dodana „opcija SHA“ te je dodan tarifni stavak 5.6. kreditni transfer u inozemstvo-prekogranični u valuti različitoj od EUR i međunarodni opcija OUR.

Novu Tarifu naknada možete pronaći ovdje.

Isto tako, od 10. prosinca 2021. godine u primjeni su i novi Opći uvjeti za korištenje 3D Secure usluge.
Opći uvjeti su dopunjeni u točki 3. Postupak aktiviranja 3-D usluge.  

Nove Opće uvjete možete pronaći ovdje.


Vaša CROATIA BANKA d.d.

07.04.2021. Obavijest o promjeni adrese i lokacije Komercijalnog centra Split od ponedjeljka 19.04.2021.

 

Poštovani klijenti Croatia banke i oni koji će to tek postati,

sa zadovoljstvom vas obavještavamo da se je Vaša Croatia banka u Splitu preselila na novu lokaciju

Ivana Gundulića 26 koja službeno počinje sa radom od ponedjeljka 19.04.2021. godine.

Profesionalno i uvijek nasmiješeno osoblje očekuje Vas na novoj lokaciji s mnoštvo novih proizvoda.

Radujemo se vašem dolasku.

Croatia Banka Hrvatska i pouzdano Vaša. 

24.03.2021. Obavijest o dopuni Općih uvjeta poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane - u primjeni od 25. svibnja 2021.g.

Obavijest o dopuni Općih uvjeta poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane - u primjeni od 25. svibnja 2021.g.

 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će od 25. svibnja 2021.g. biti u primjeni dopunjeni Opći uvjeti poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane.

OBJAŠNJENJE DOPUNE OPĆIH UVJETA:

U točku 20.2. Platna kartica - Maestro kartica dodaje se:

„20.2.3. Informacija o postotnoj marži odnosno ukupnoj naknadi za preračunavanje valuta

Nakon primitka naloga za izvršenje transakcije na bankomatu ili na prodajnom mjestu u inozemstvu u valuti države Europskog gospodarskog prostora Banka će korisniku kartice iskazati ukupnu naknadu za preračunavanje valuta u domicilnu valutu kao postotnu maržu u odnosu na posljednje dostupne referentne devizne tečaje za euro koje je izdala Europska središnja banka, važeće u trenutku primitka naloga za izvršenje transakcije .

Banka će korisnika kartice o predmetnoj marži informirati putem SMS poruke ili e-mail poruke ovisno o dostupnom ili ugovorenom elektroničkom kanalu komunikacije. Banka će obavijest o predmetnoj marži dostavljati jednom u svakom kalendarskom mjesecu u kojem za korisnika kartice primi nalog za plaćanje izražen u istoj stranoj valuti.

Terećenje računa će biti po tečaju na dan obrade transakcije koji se može razlikovati od tečaja u trenutku provođenja transakcije.

Banka će prihvatiti zahtjev korisnika da mu se informacije o predmetnoj marži ne dostavljaju.“

Molimo Vas da u poslovnicama Banke ili putem elektroničke pošte provjerite jesu li Vam ažurni podaci o broju mobitela i e-mail adresa te ih po potrebi ažurirate u cilju usklađivanja s Uredbom 2019/518 u dijelu odredbi koje stupaju na snagu 19.4.2021.g

Ista je vezana uz slanje elektroničkih poruka s informacijom o marži u odnosu na tečaj Europske središnje banke. Izmjenu broja mobitela možete provesti u poslovnici Banke i putem elektroničke pošte na adresi info@croatiabanka.hr

Predmetna dopuna ne utječe na korištenje Vaših platnih usluga i za istu se neće naplaćivati naknada.

Opći uvjeti su dostupni u svim poslovnicama Banke te na internet stranici www.croatiabanka.hr

Ako niste suglasni s prijedlogom izmjena Općih uvjeta, možete bez otkaznog roka i plaćanja naknade otkazati Ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta. Otkaz Ugovora morate predati najkasnije jedan dan prije predloženog datuma početka važenja novih Općih uvjeta.

U Zagrebu, 24.03.2021.g.

Vaša CROATIA BANKA d.d.

29.01.2021. Paket tekućeg računa

Prateći želje i potrebe klijenata, a s ciljem bržeg i lakšeg poslovanja s Bankom, za Vas smo osmislili pakete tekućih računa.

Isti će biti dostupni od 1. travnja 2021. godine.

Paket tekućeg računa je paket uz tekući račun koji omogućava pogodnosti u korištenju određenih bankarskih proizvoda i usluga, nebankarskih proizvoda te ostalih proizvoda.

Vrste proizvoda uključenih u paket definiraju sadržaj i cijenu paketa.

Svaki se paket sastoji od bankarskih usluga, povoljnijih nebankarskih usluga te povoljnijih usluga.

Korištenjem paketa ostvarujete dodatnu uštedu, jer je jedinstvena mjesečna naknada koju plaćate za korištenje paketa niža, nego kada proizvode iz paketa koristite pojedinačno.

Ovisno o vrstama proizvoda i usluga definirana su 3 paketa: AKTIVE, LIFE i PREMIUM.

  1. PAKET AKTIV
  2. PAKET LIFE
  3. PAKET PREMIUM

Molimo Vas da se detaljnije o paketima informirate putem Općih uvjeta korištenja paketa tekućih računa.

S poštovanjem,

Vaša Croatia banka.

23.12.2020. Blagdansko radno vrijeme poslovnica


Poštovani,


na Badnjak, 24.12. i Staru godinu, 31.12. radno vrijeme poslovnica je:


08:00 - 12:00
h