Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

14.04.2016. Nova tarifa naknada Banke u poslovanju s građanima


Croatia banka d.d. od 01. svibnja 2016. godine primjenjuje novu tarifu naknada za usluge Banke u poslovanju s građanima.

Novu tarifu koja se primjenjuje od 01. svibnja 2016. godine možete pronaći ovdje kao i u svim poslovnicama Banke.

01.03.2016. Nova lokacija Podružnice Slavonski Brod


Poštovane klijentice i klijenti,

Obavještavamo Vas da će u petak 04.03.2016. godine zbog preseljenja na novu lokaciju Podružnica Slavonski Brod raditi skraćeno u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Ujedno bismo Vas željeli obavijestiti da će Podružnica Slavonski Brod od ponedjeljka 07.03.2016. godine započeti redovno poslovanje na novoj lokaciji Trg Ivane Brlić Mažuranić 15, Slavonski Brod.

Radno vrijeme Podružnice Slavonski Brod:
Ponedjeljak – petak: od 8:00 do 15:00 sati.

Veselimo se Vašem dolasku!

Croatia banka, Hrvatska i pouzdano Vaša!


Prikaz nove lokacije Podružnice Slavonski Brod

 

 

05.02.2016. Početak rada poslovnice Croatia banke d.d. u Šubićevoj 67

Poštovane klijentice i klijenti,

Obavještavamo Vas da poslovnica Croatia banke d.d. na adresi Šubićeva 67, Zagreb nakon provedenog preuređenja ponovno otvara svoja vrata i započinje s radom dana 8.2.2016. godine.

Pozivamo Vas da nas posjetite u moderno uređenom i Vama prilagođenom prostoru na dobro Vam poznatoj adresi Šubićeva 67, radnim danom kao i subotom u vremenu od:

ponedjeljak, srijeda i petak – od 8:00 do 15:00 sati
utorak i četvrtak – od 8:00 do 18:00 sati
subota – od 8:00 do 12:00 sati.

Hrvatska i pouzdano Vaša,

Croatia banka!

08.01.2016. Preuređenje poslovnice Croatia banke d.d. u Šubićevoj 67

Poštovani korisnici usluga,

Poslovnica Croatia banke d.d. u Šubićevoj 67 u Zagrebu je privremeno zatvorena zbog preuređenja. Sve usluge su dostupne u Poslovnici Sky Office, na adresi Roberta Frangeša Mihanovića 9 u Zagrebu, Poslovni toranj Sky Office.

Radno vrijeme Poslovnice Sky Office je od ponedjeljka do petka od 8:00 do 18:00 sati, subotom od 8:00 do 12:00 sati. Za sve dodatne informacije možete nazvati na brojeve telefona 01 2391 294 i 01 2391 282. Očekivano vrijeme trajanja preuređenja Poslovnice Šubićeva je četiri tjedna.

Zahvaljujemo se na razumijevanju.


Vaša Croatia banka d.d.

03.01.2016. Mladen Duliba predsjednik Uprave Croatia banke d.d. od 01. siječnja 2016. godine.

Novi predsjednik Uprave Croatia banke d.d. je g. Mladen Duliba. Od 01. siječnja 2016. godine Upravu Croatia banke d.d. čine predsjednik Uprave g. Mladen Duliba i član Uprave g. Ivan Šverko.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 22.12.2015. godine g. Mladen Duliba je imenovan predsjednikom Uprave Croatia banke d.d.
Mladen Duliba na mjesto predsjednika Uprave dolazi iz Ministarstva financija s pozicije načelnika Zavoda za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije. Ivan Šverko nastavlja svoju funkciju člana Uprave.

04.12.2015. Obavijest o prilagodbi nacrta aneksa ugovora o kreditu kojim se regulira konverzija


Poštovani,

Croatia banka d.d. prilagodila je nacrt aneksa ugovora o kreditu kojim se regulira konverzija kredita denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF u kredite denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR.
Izmjene nacrta ugovora odnose se na članak 4. iz kojega je izbačena odredba da Banka ima mogućnost promjene kamatne stope temeljem vlastitih internih akata.
Nadalje, posebno je naznačeno da Banka ne traži od klijenata dodatne instrumente osiguranja, već se izmjena datih instrumenata osiguranja odnosi isključivo na iznos i valutu konvertirane tražbine, kako bi se zamijenili već postojeći instrumenti osiguranja i prilagodili konvertiranoj tražbini.
Također, klijentima je ponuđena i mogućnost da se dospjeli dug plati odmah prilikom sklapanja dodatka ugovora ili da se za dospjeli iznos uveća preostala glavnica kredita denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u EUR.
Ovim Vas putem još jednom molimo da nam, u slučaju prihvaćanja konverzije, u zakonski navedenom roku od 30 dana od dana prihvata dokumentacije vezano uz konverziju kredita, dostavite potpisani Obrazac o konverziji ili da osobno dođete u najbližu poslovnicu Banke.

Obzirom da se u svom radu vodi načelima društveno odgovornog poslovanja, Croatia banka će ustrajati u unapređenju partnerskih odnosa s klijentima i iznalaženju obostrano prihvatljivih rješenja.

Vaša Croatia banka d.d. Zagreb

 

13.11.2015. Konverzija kredita s valutnom klauzulom u CHF

Obavijest za sudionike kredita s valutnom klauzulom u CHF


Sukladno odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (NN 102/2015) na snazi od 30. 9.2015., Banka je korisnicima kredita u kunama uz valutnu klauzulu u CHF u obvezi dostaviti izračun konverzije kredita uz valutnu klauzulu u CHF u kredit uz valutnu klauzulu u EUR.

Izračuni konverzije poslani su poštom s povratnicom korisnicima kredita i ostalim sudionicima u kreditu (sudužnici, jamci).

Banka je svim sudionicima u kreditu poslala sljedeću dokumentaciju:

- Obavijest o izračunu konverzije
- Izračun konverzije sa pregledom svih uplata klijenta
- Izvod otvorenih stavaka na 30.09.2015. za valutu CHF
- Izvod otvorenih stavaka na 30.09.2015. za valutu EUR
- Prijedlog aneksa ugovora o kreditu
- Obrazac suglasnosti o konverziji kredita (samo korisniku kredita)


Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, članku 19.d., stavku 3, Banka je pribavila mišljenje sudskog vještaka kojim se potvrđuje da je kalkulator temeljem kojeg je izračunata konverzija kredita izrađen u skladu s načinom izračuna propisanim člankom 19.c ovoga Zakona (NN 102/15). Nalaz i mišljenje sudskog vještaka možete vidjeti ovdje.

Za sve upite slobodno nam se javite na mail: info@croatiabanka.hr ili se obratite osobno u poslovnicu Croatia banke d.d. 


Sudionici kredita s valutnom klauzulom u CHF mogu pristupiti kalkulatoru konverzije kredita zajedno s ostalom dokumentacijom odabirom linka niže. Za pristup podacima potrebno je unijeti ime i prezime te vlastiti osobni identifikacijski broj (zaporka).

 

 

30.10.2015. Natječaj za najam prostora u gradovima Pula, Bjelovar i Slavonski Brod

Natjecaj Za Najam Prostora Pula Bjelovar SB

22.07.2015. Croatia banka polugodišnju dobit povećala sedam puta i zaustavila petogodišnji trend negativnog poslovanja

Croatia banka u prvoj polovici 2015. godine ostvarila je neto dobit od 4,1 milijun kuna što je sedam puta više nego u istom razdoblju prošle godine. U 2014. godini Croatia banka zaustavila je petogodišnji trend negativnih rezultata, a u prvom polugodištu ove godine operativna dobit iznosila je 15,5 milijuna kuna i gotovo dosegla onu od 17,3 milijuna kuna ostvarenu u cijeloj 2014.

Poslovanje u prvih šest mjeseci 2015. godine obilježio je rast operativne profitabilnosti na temelju rasta prihoda iz temeljnog poslovanja. Prihodi iz poslovanja povećani su 16,6 posto, dok su troškovi poslovanja smanjeni 5,3 posto, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Aktivno upravljanje neto kamatnom maržom i porast kreditnog portfelja utjecali su na porast neto kamatnih prihoda u prvih šest mjeseci ove godine za 26,2 posto. Rast kamatnih prihoda bio je posebno izražen u segmentu poslovanja sa stanovništvom, gdje je povećan 121 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Istovremeno, neto prihod od provizija i naknada povećan je 51,1 posto, od toga je u segmentu poslovanja sa gospodarstvom ostvaren rast od 32,4 posto, dok je ovaj prihod u poslovanju sa stanovništvom povećan 18,3 posto.

Vodeći se konzervativnim pristupom upravljanja rizicima, Croatia banka je u prvoj polovici 2015. godine izdvojila dodatnih 10,3 milijuna kuna neto troškova rezerviranja, tako da se pokrivenost loših plasmana ispravcima vrijednosti popela na 54,1 posto.

Nakon što su u 2014. poduzete sveobuhvatne aktivnosti na smanjenju troškova oni su u prvoj polovici ove godine manji za 5,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kako je banka istovremeno znatno povećala prihode, uspjela je u dvije i pol godine udvostručiti efikasnost poslovanja, pa je tako udjel troškova u prihodima (cost/income ratio), smanjen sa 129 posto 2012., na 68,6 posto krajem lipnja ove godine.

„Strategija nove Uprave od početka mandata 2012. godine bila je početi ostvarivati pozitivne stope rasta, uz racionalno upravljanje troškovima te poboljšanu produktivnost rada. Konsolidacijom poslovanja, povećanjem broja klijenata i promjenom u odnosu prema klijentima uspjeli smo prekinuti višegodišnji negativni trend u poslovanju. U posljednje tri godine Croatia banka prepoznata je kao pouzdan i dugoročan partner javnom sektoru te malom i srednjem poduzetništvu, posebno u sektorima poljoprivrede i turizma“, istaknula je Suzana Brenko, predsjednica Uprave Croatia banke. 
 
Banka je u procesu restrukturiranja od početka 2013. do danas smanjila broj zaposlenika s 277 na 217 ili 22 posto, uz istovremeno značajno poboljšanje kadrovske strukture. Porast aktive uz smanjenje broja zaposlenika pozitivno je utjecao na znatno poboljšanje produktivnosti rada mjerene aktivom po broju zaposlenih, pa je ona više nego udvostručena - sa 7,2 milijuna kuna krajem 2012. na 15,7 milijuna kuna.

Ukupna aktiva na dan 30.06.2015. iznosi 3.415 milijuna kuna, te je u odnosu na kraj 2014. porasla 12,4 posto. Ukupni neto krediti komitentima u 2015. godini dodatno su porasli za 7,2 posto, pri čemu je ostvaren rast kredita gospodarstvu od 5 posto te rast kredita stanovništvu od 18,7 posto. Ukupni depoziti krajem lipnja 2015. godine dosegli su 2,9 milijarde kuna, uz porast u ovoj godini od 12,5 posto, pri čemu je ostvaren rast depozita stanovništva od 9,2 posto i rast depozita gospodarstva od 13,7 posto. Stopa adekvatnosti regulatornog kapitala veća je od 13 posto.

 

21.07.2015. Nadzorni odbor Croatia banke d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora Croatia banke d.d. održanoj u srpnju 2015. godine, za predsjednika Nadzornog odbora izabran je g. Mladen Duliba. Ostali članovi Nadzornog odbora su: g. Josip Lozančić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora te gđa. Branka Grabovac i gđa. Maruška Vizek, članovi Nadzornog odbora.