Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

30.10.2015. Natječaj za najam prostora u gradovima Pula, Bjelovar i Slavonski Brod

Natjecaj Za Najam Prostora Pula Bjelovar SB

22.07.2015. Croatia banka polugodišnju dobit povećala sedam puta i zaustavila petogodišnji trend negativnog poslovanja

Croatia banka u prvoj polovici 2015. godine ostvarila je neto dobit od 4,1 milijun kuna što je sedam puta više nego u istom razdoblju prošle godine. U 2014. godini Croatia banka zaustavila je petogodišnji trend negativnih rezultata, a u prvom polugodištu ove godine operativna dobit iznosila je 15,5 milijuna kuna i gotovo dosegla onu od 17,3 milijuna kuna ostvarenu u cijeloj 2014.

Poslovanje u prvih šest mjeseci 2015. godine obilježio je rast operativne profitabilnosti na temelju rasta prihoda iz temeljnog poslovanja. Prihodi iz poslovanja povećani su 16,6 posto, dok su troškovi poslovanja smanjeni 5,3 posto, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Aktivno upravljanje neto kamatnom maržom i porast kreditnog portfelja utjecali su na porast neto kamatnih prihoda u prvih šest mjeseci ove godine za 26,2 posto. Rast kamatnih prihoda bio je posebno izražen u segmentu poslovanja sa stanovništvom, gdje je povećan 121 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Istovremeno, neto prihod od provizija i naknada povećan je 51,1 posto, od toga je u segmentu poslovanja sa gospodarstvom ostvaren rast od 32,4 posto, dok je ovaj prihod u poslovanju sa stanovništvom povećan 18,3 posto.

Vodeći se konzervativnim pristupom upravljanja rizicima, Croatia banka je u prvoj polovici 2015. godine izdvojila dodatnih 10,3 milijuna kuna neto troškova rezerviranja, tako da se pokrivenost loših plasmana ispravcima vrijednosti popela na 54,1 posto.

Nakon što su u 2014. poduzete sveobuhvatne aktivnosti na smanjenju troškova oni su u prvoj polovici ove godine manji za 5,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kako je banka istovremeno znatno povećala prihode, uspjela je u dvije i pol godine udvostručiti efikasnost poslovanja, pa je tako udjel troškova u prihodima (cost/income ratio), smanjen sa 129 posto 2012., na 68,6 posto krajem lipnja ove godine.

„Strategija nove Uprave od početka mandata 2012. godine bila je početi ostvarivati pozitivne stope rasta, uz racionalno upravljanje troškovima te poboljšanu produktivnost rada. Konsolidacijom poslovanja, povećanjem broja klijenata i promjenom u odnosu prema klijentima uspjeli smo prekinuti višegodišnji negativni trend u poslovanju. U posljednje tri godine Croatia banka prepoznata je kao pouzdan i dugoročan partner javnom sektoru te malom i srednjem poduzetništvu, posebno u sektorima poljoprivrede i turizma“, istaknula je Suzana Brenko, predsjednica Uprave Croatia banke. 
 
Banka je u procesu restrukturiranja od početka 2013. do danas smanjila broj zaposlenika s 277 na 217 ili 22 posto, uz istovremeno značajno poboljšanje kadrovske strukture. Porast aktive uz smanjenje broja zaposlenika pozitivno je utjecao na znatno poboljšanje produktivnosti rada mjerene aktivom po broju zaposlenih, pa je ona više nego udvostručena - sa 7,2 milijuna kuna krajem 2012. na 15,7 milijuna kuna.

Ukupna aktiva na dan 30.06.2015. iznosi 3.415 milijuna kuna, te je u odnosu na kraj 2014. porasla 12,4 posto. Ukupni neto krediti komitentima u 2015. godini dodatno su porasli za 7,2 posto, pri čemu je ostvaren rast kredita gospodarstvu od 5 posto te rast kredita stanovništvu od 18,7 posto. Ukupni depoziti krajem lipnja 2015. godine dosegli su 2,9 milijarde kuna, uz porast u ovoj godini od 12,5 posto, pri čemu je ostvaren rast depozita stanovništva od 9,2 posto i rast depozita gospodarstva od 13,7 posto. Stopa adekvatnosti regulatornog kapitala veća je od 13 posto.

 

21.07.2015. Nadzorni odbor Croatia banke d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora Croatia banke d.d. održanoj u srpnju 2015. godine, za predsjednika Nadzornog odbora izabran je g. Mladen Duliba. Ostali članovi Nadzornog odbora su: g. Josip Lozančić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora te gđa. Branka Grabovac i gđa. Maruška Vizek, članovi Nadzornog odbora.

19.06.2015. Novi Opći uvjeti korištenja CROBAnet Internet bankarstva za građane

Croatia banka od 20. kolovoza 2015. godine primjenjuje nove Opće uvjete korištenja CROBAnet Internet bankarstva za građane.

Nove Opće uvjete koji su u primjeni od 20. kolovoza 2015. godine možete pronaći ovdje kao i u svim poslovnicama Banke.

30.04.2015. Novi predsjednik Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora Croatia banke d.d. održanoj u travnju 2015. godine, za predsjednika Nadzornog odbora izabran je g. Ratko Bajakić. Ostali članovi Nadzornog odbora su: g. Mladen Duliba, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Branka Grabovac, gđa. Maruška Vizek i g. Josip Lozančić, članovi Nadzornog odbora.

27.02.2015. Nova tarifa naknada Banke u poslovanju s građanima

Croatia banka od 16. ožujka 2015. godine primjenjuje novu tarifu naknada za usluge Banke u poslovanju s građanima.

Novu tarifu koja se primjenjuje od 16. ožujka 2015. možete pronaći ovdje kao i u svim poslovnicama Banke.

16.12.2014. Nove kamatne stope na depozite građana

Croatia banka od 01. siječnja 2015. godine primjenjuje nove kamatne stope na depozite građana.
Nove kamatne stope na depozite građana u primjeni od 01. siječnja 2015. možete pronaći ovdje kao i u svim poslovnicama Croatia banke.

29.10.2014. Preseljenje Podružnice Vukovar u nove prostore

Croatia banka obilježava desetu godišnjicu poslovanja u Vukovaru, ujedno i preseljenje u novu poslovnicu u ulici Josipa Jurja Strossmayera 5 u blizini gradske tržnice.

Croatia banka ima najrazvijeniju poslovnu mrežu podružnica i poslovnica na području Slavonije što govori o važnosti tog područja za poslovanje Banke.  Nakon obnove poslovnica u Vinkovcima i Zagrebu i Vukovar je dobio novu, modernu poslovnicu koja će omogućiti ugodnije poslovanje s klijentima.

Radno vrijeme Podružnice Vukovar je ponedjeljak do petak od 8:00 do 15:00 sati. 
Za sve upite i informacije klijenti se mogu obratiti na broj telefona poslovnice 032/450-520.

 

28.07.2014. Isplata osigurane štednje Nava banke d.d. Zagreb

Croatia banka d.d. imenovana je od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) jednom od isplatnih banaka za isplatu obeštećenja deponenata Nava banke d.d. http://www.dab.hr/novosti#nava-banka-d-d-poziv-deponentima

Pozivaju se deponenti, vjerovnici Nava banke d.d. Zagreb, na podnošenje zahtjeva za isplatu obeštećenja u podružnicama i poslovnicama Croatia banke od 28. srpnja 2014. godine. Sve gotovinske isplate preko 30.000,00 kuna ili kunske protuvrijednosti strane valute, potrebno je najaviti dan ranije. Na sljedećim poveznicama svi zainteresirani klijenti mogu preuzeti obrasce punomoći i obrazac reklamacija.

Punomoć za fizičke osobe

Punomoć za pravne osobe

Reklamacija - zahtjev za isplatu obeštećenja

 

24.07.2014. Pozitivni rezultati poslovanja Croatia banke u prvih šest mjeseci

U skladu s planom restrukturiranja Croatia banke d.d. za razdoblje od 2010. do 2015. godine, sve dosada poduzete aktivnosti rezultirale su ostvarenom dobiti nakon oporezivanja u iznosu od gotovo 600.000,00 kuna i operativnom dobiti od 6,6 milijuna kuna. U odnosu na 2013. godinu, rezultati za prvih 6 mjeseci pokazuju jasan trend pozitivnog poslovanja i nakon pet godina Banka posluje s operativnom i neto dobiti.

Na dan 30.6.2014. godine aktiva Banke iznosila je 2.889,5 milijuna kuna i viša je u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 507,5 milijuna kuna ili 21,3%. Ukupni depoziti rasli su za 453,9 milijuna kuna, a krediti komitentima za 523,9 milijuna kuna. Prihodi od kamata rasli su 15,7%, prihodi od naknada rasli su 14,5%, a prihodi iz poslovanja 24,5% viši su u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Tijekom ove godine intenzivno se provode aktivnosti s ciljem smanjenja troškova poslovanja kako bi pokazatelj omjera troškova i prihoda iz poslovanja dosegnuo planiranu veličinu.