Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

19.06.2015. Novi Opći uvjeti korištenja CROBAnet Internet bankarstva za građane

Croatia banka od 20. kolovoza 2015. godine primjenjuje nove Opće uvjete korištenja CROBAnet Internet bankarstva za građane.

Nove Opće uvjete koji su u primjeni od 20. kolovoza 2015. godine možete pronaći ovdje kao i u svim poslovnicama Banke.

30.04.2015. Novi predsjednik Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora Croatia banke d.d. održanoj u travnju 2015. godine, za predsjednika Nadzornog odbora izabran je g. Ratko Bajakić. Ostali članovi Nadzornog odbora su: g. Mladen Duliba, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gđa. Branka Grabovac, gđa. Maruška Vizek i g. Josip Lozančić, članovi Nadzornog odbora.

27.02.2015. Nova tarifa naknada Banke u poslovanju s građanima

Croatia banka od 16. ožujka 2015. godine primjenjuje novu tarifu naknada za usluge Banke u poslovanju s građanima.

Novu tarifu koja se primjenjuje od 16. ožujka 2015. možete pronaći ovdje kao i u svim poslovnicama Banke.

16.12.2014. Nove kamatne stope na depozite građana

Croatia banka od 01. siječnja 2015. godine primjenjuje nove kamatne stope na depozite građana.
Nove kamatne stope na depozite građana u primjeni od 01. siječnja 2015. možete pronaći ovdje kao i u svim poslovnicama Croatia banke.

29.10.2014. Preseljenje Podružnice Vukovar u nove prostore

Croatia banka obilježava desetu godišnjicu poslovanja u Vukovaru, ujedno i preseljenje u novu poslovnicu u ulici Josipa Jurja Strossmayera 5 u blizini gradske tržnice.

Croatia banka ima najrazvijeniju poslovnu mrežu podružnica i poslovnica na području Slavonije što govori o važnosti tog područja za poslovanje Banke.  Nakon obnove poslovnica u Vinkovcima i Zagrebu i Vukovar je dobio novu, modernu poslovnicu koja će omogućiti ugodnije poslovanje s klijentima.

Radno vrijeme Podružnice Vukovar je ponedjeljak do petak od 8:00 do 15:00 sati. 
Za sve upite i informacije klijenti se mogu obratiti na broj telefona poslovnice 032/450-520.

 

28.07.2014. Isplata osigurane štednje Nava banke d.d. Zagreb

Croatia banka d.d. imenovana je od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) jednom od isplatnih banaka za isplatu obeštećenja deponenata Nava banke d.d. http://www.dab.hr/novosti#nava-banka-d-d-poziv-deponentima

Pozivaju se deponenti, vjerovnici Nava banke d.d. Zagreb, na podnošenje zahtjeva za isplatu obeštećenja u podružnicama i poslovnicama Croatia banke od 28. srpnja 2014. godine. Sve gotovinske isplate preko 30.000,00 kuna ili kunske protuvrijednosti strane valute, potrebno je najaviti dan ranije. Na sljedećim poveznicama svi zainteresirani klijenti mogu preuzeti obrasce punomoći i obrazac reklamacija.

Punomoć za fizičke osobe

Punomoć za pravne osobe

Reklamacija - zahtjev za isplatu obeštećenja

 

24.07.2014. Pozitivni rezultati poslovanja Croatia banke u prvih šest mjeseci

U skladu s planom restrukturiranja Croatia banke d.d. za razdoblje od 2010. do 2015. godine, sve dosada poduzete aktivnosti rezultirale su ostvarenom dobiti nakon oporezivanja u iznosu od gotovo 600.000,00 kuna i operativnom dobiti od 6,6 milijuna kuna. U odnosu na 2013. godinu, rezultati za prvih 6 mjeseci pokazuju jasan trend pozitivnog poslovanja i nakon pet godina Banka posluje s operativnom i neto dobiti.

Na dan 30.6.2014. godine aktiva Banke iznosila je 2.889,5 milijuna kuna i viša je u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 507,5 milijuna kuna ili 21,3%. Ukupni depoziti rasli su za 453,9 milijuna kuna, a krediti komitentima za 523,9 milijuna kuna. Prihodi od kamata rasli su 15,7%, prihodi od naknada rasli su 14,5%, a prihodi iz poslovanja 24,5% viši su u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Tijekom ove godine intenzivno se provode aktivnosti s ciljem smanjenja troškova poslovanja kako bi pokazatelj omjera troškova i prihoda iz poslovanja dosegnuo planiranu veličinu.

11.06.2014. Ivan Šverko imenovan članom Uprave Croatia banke

Ivan Šverko imenovan je novim članom Uprave Croatia banke sa stručnim zaduženjima za grupu poslova upravljanja rizicima, kreditne administracije, pravnih poslova i usklađenosti na mandat od 4 godine.

Dr.sc. Ivan Šverko, financijski je stručnjak s bogatim bankarskim iskustvom, profesor i predavač, autor znanstvenih radova s područja bankarstva. Rođen u Rijeci, doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, poslijediplomski MBA studij završio je na Sveučilištu Kentucky u Lexingtonu a dodiplomski studij završio je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

Na ovu strateški važnu poziciju za Banku g. Šverko dolazi s bogatim stručnim iskustvom stečenim kroz karijeru na rukovodećim mjestima u Hypo Alpe-Adria banci, Volksbank d.d., Erste & Steiermarkische Bank d.d. te Riječkoj banci d.d.

Dr.sc. Ivan Šverko ima naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2005. godine redovno predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa na kolegiju Novac i bankarstvo na stručnom studiju te na kolegiju Upravljanja rizicima financijskih institucija u MBA programu. Autor je niza znanstvenih radova s područja bankarstva i financija, autor knjige „Upravljanje nekreditnim rizicima u Hrvatskim financijskim institucijama“ te koautor knjige “Novac, bankarstvo i financijska tržišta” za koju je 2006. godine primio nagradu Mijo Mirković.

 

30.05.2014. Nove kamatne stope na depozite građana

Croatia banka od 01. lipnja 2014. godine primjenjuje nove kamatne stope na depozite građana. Od navedenog datuma depoziti će se moći oročavati samo uz fiksnu kamatnu stopu.

Nove kamatne stope na depozite građana u primjeni od 1. lipnja 2014. možete pronaći ovdje kao i u svim poslovnicama Banke.

21.05.2014. Računi Općina Gunje, Drenovci i Bošnjaci – uplate humanitarne pomoći bez naknade

Croatia banka oslobodila je račune Općina Gunja, Drenovci i Bošnjaci naknada za plaćanja radi primitaka humanitarnih uplata do 31.prosinca 2014. godine.

OPĆINA GUNJA              HR0924850031500005992

OPĆINA DRENOVCI        HR4024850031500006016

OPĆINA BOŠNJACI         HR6224850031500006008

Osim vlastitog doprinosa i financijskih donacija Banke te njenih zaposlenika pozivamo i sve naše dobavljače, partnere i tvrtke suradnike da zajedno s Croatia bankom pomognu prikupljati novac i  sudjeluju u opremanju i sanaciji kuća stradalih na područjima Slavonije