Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Izmjena općih uvjeta za građane - primjena od 01.01.2023.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će od 01. siječnja 2023.g. u primjeni biti izmijenjeni i dopunjeni opći uvjeti Banke koji se primjenjuju na poslovanje s građanima, a koje je Banka izmijenila i dopunila radi usklađenja s propisima Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te radi unaprijeđenja i poboljšanja odnosa sa klijentima.

Izmijenjeni su i dopunjeni slijedeći opći uvjeti:

1. Opći uvjeti poslovanja Banke s fizičkim osobama    

2. Opći uvjeti poslovanja po računima za plaćanje i obavljanje platnih usluga za građane

3. Opći uvjeti poslovanja po oročenim depozitima građana

4. Opći uvjeti korištenja paketa tekućih računa

5. Opći uvjeti korištenja CROBA mBanking usluge za građane

6. Opći uvjeti korištenja CROBAnet Internet bankarstva za građane

7. Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije

Detaljnije informacije o samim izmjenama možete pronaći ovdje.

Također Vas obavještavamo da je od 01. studenoga 2022. godine u primjeni izmijenjena postojeća Tarifa naknada za usluge Banke u poslovanju s građanima. Izmjenom Tarife se nisu mijenjali iznosi postojećih naknada niti su uvedene nove naknade, već su određene naknade detaljnije opisane kako bi se osigurala jasnoća i potpuna informacija klijentima potrošačima. Na isti način je izmjena napravljena i u Tarifi koja će biti na snazi od 01. prosinca 2022., a o kojoj je Banka obavijestila klijente tijekom mjeseca rujna ove godine.

Pregled izmjena možete pronaći ovdje.