POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Tekući račun
Tekući račun

Tekući račun

Tekući račun mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe s boravkom u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to imaju li stalna ili povremena primanja na račun. Otvaranjem tekućeg računa u Croatia banci na koji primate plaću ili mirovinu stječete status klijenta koji vam donosi niz dodatnih pogodnosti.

Sredstva na tekućim računima osigurana su kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita.

Tekući račun podloga je za financijske usluge i druge pogodnosti koje pruža Banka, kao što su:

  • brz pristup sredstvima na računu uz debitnu VISA karticu tekućeg računa,
  • dopušteno prekoračenje – upotreba sredstava iznad trenutačno raspoloživog iznosa sredstava na računu,
  • ugovaranje trajnih naloga za prijenos sredstava s tekućeg računa na druge račune u Banci i za plaćanje obveza izvan Banke,
  • povoljniji uvjeti namjenskih i nenamjenskih kredita Banke.

Informiranje vlasnika tekućeg računa obavlja se redovitim mjesečnim izvadcima ako je bilo prometa po računu. Izvadak se vlasniku šalje na kućnu adresu ili mu se stavlja na raspolaganje na drugi dogovoreni način.

Tekući račun Croatia banke je multivalutni što znači da se osim transakcija u eurima, po tekućem računu mogu uplaćivati i isplaćivati devize, otkupljivati i prodavati devize te izvršavati devizni nalozi kao i ostala plaćanja.

Prekoračenje

  • povećava platežnu sposobnost korisnika bez dodatnih procedura i osiguranja
  • odobrava se do visine trostrukoga prosječnog priljeva bez naknade
  • maksimalan iznos prekoračenja može biti do 4.000,00 EUR
  • kamatna stopa na dopušteno prekoračenje po tekućem računu iznosi 6,50%.

Trajni nalog

Ugovaranjem usluge trajnog naloga klijentima olakšavamo mjesečno plaćanje računa uz uštedu vremena i novca. Trajni nalog namijenjen je svim vlasnicima tekućih računa, a vista računa, žiro-računa i deviznih računa koji žele ovlastiti Banku da u njihovo ime i za njihov račun obavlja redovita ili povremena plaćanja do određenog datuma ili opoziva na određeni datum.
Trajni nalog ugovara se u poslovnici koja vodi račun klijenta s kojeg će se izvršavati plaćanja po trajnom nalogu.  Po jednom računu može biti ugovoren jedan ili više trajnih naloga.

Trajni nalog može se ugovoriti za:

  • prijenos sredstava na račune pravnih i fizičkih osoba u Banci
  • plaćanje kredita
  • prijenos sredstava na račune fizičkih i pravnih osoba izvan Banke
  • plaćanje pretplate HRT-a
  • plaćanje polica osiguranja.

Trajni nalog može se ugovoriti BEZ NAKNADE za:

  • prijenos sredstava na račune pravnih i fizičkih osoba u Banci
  • plaćanje kredita u Banci

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail