POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Internetsko bankarstvo (CROBAnet)
Internetsko bankarstvo (CROBAnet)

Internetsko bankarstvo (CROBAnet)

OPIS USLUGE

CROBAnet internetsko bankarstvo financijska je usluga Banke koja poslovnim subjektima  omogućuje obavljanje i pregled eurskog i deviznog platnog prometa s bilo kojeg mjesta s pristupom internetu u svako doba, svih dana u tjednu. Osim nižih naknada za platne naloge i uvida u stanje svih računa otvorenih u Banci, uz CROBAnet klijentima je na raspolaganju:

  • pregled stanja i prometa po računima
  • mogućnost kreiranja i ispisa BON 2
  • unos i provođenje unutar bankovnih i van bankovnih platnih naloga
  • izrada predložaka platnih naloga
  • unos i provođenje zbrojnog naloga
  • pregled i ispis izvoda i faktura
  • pregled tečajnih lista
  • slanje i primanje poruka.

Korisnikom CROBAnet usluge može postati poslovni subjekt koji u Banci ima otvoren žiro-račun.

Uslugu CROBAnet klijent ugovara potpisom pristupnice koju osobno predaje u nekoj od poslovnica Banke. Pristupnica je dostupna na internetskim stranicama i na šalterima poslovnica. Odobrenjem pristupnice, Banka klijentu predaje na upotrebu sigurnosni uređaj, token, s osnovnim uputama za upotrebu. Klijent se može služiti CROBAnetom nakon primitka PIN-a koji se dostavlja poštom na adresu navedenu u Pristupnici.

UGOVARANJE

Tehnički preduvjeti

Za CrobaNET, internetsko bankarstvo Croatia banke, klijentima je potrebno računalo sa preporučenom konfiguracijom:

 

- Windows 10 (32-bit ili 64-bit), Windows 11, iOS (13 ili noviji)

- PDF preglednik (Acrobat reader ili sl.)

- Internetski preglednik ažurirane verzije (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari).

 

 Preuzmi Adobe Reader

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail