POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Transakcijski račun
Transakcijski račun

Transakcijski račun

Transakcijski račun poslovnim subjektima Croatia banke d.d. pruža mogućnost korištenja mnogih proizvoda i usluga u okviru platnog prometa u zemlji i inozemstvu, te Vam omogućuje obavljanje gotovinskih i bezgotovinskih platnih transakcija u eurima i drugim valutama, na brz, jednostavan i siguran način.

Više podataka o mogućnostima na linku Nacionalni platni promet (croatiabanka.hr)

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail