POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Nacionalni platni promet
Nacionalni platni promet

Nacionalni platni promet

MULTIVALUTNI RAČUN

Otvaranjem multivalutnog transakcijskog računa u Croatia banci pružena je mogućnost korištenja mnogih proizvoda i usluga u okviru platnog prometa u zemlji i inozemstvu. Plaćanje i naplata iz inozemstva putem doznaka i čekova, kupoprodaje deviza, obavljanje transfera, polaganje i podizanje strane gotovine te druge usluge uz konkurentne naknade i osobni pristup u zadovoljenju potreba klijenata.

Obavljanje platnog prometa moguće je:

 • u mreži poslovnica Croatia banke
 • putem usluge internetskog bankarstva CROBAneta.

Svojim klijentima omogućujemo:

 • sigurno i učinkovito obavljanje platnih transakcija
 • brzo i kvalitetno izvješćivanje o obavljenim transakcijama
 • pristup računima putem CROBAneta
 • stručni tim, uvijek na raspolaganju
 • konkurentne naknade.

Ugovor za vođenje računa potpisuju ovlaštena osobe Banke i osobe ovlaštene za zastupanje klijenta -poslovnog subjekta kojeg Banka identificira prilikom otvaranja računa. Uz Ugovor o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnog prometa na poslovni odnos poslovnog subjekta i Banke primjenjuju se i Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte,te Terminski plan izvršavanja platnih usluga

PLATNI NALOZI

Gotovinski i bezgotovinski

Bezgotovinske naloge klijenti Croatia banke izvršavaju brzo i pouzdano putem Euro NKS-a, a hitne bezgotovinske naloge putem Target 2 sustava (T2) po pristupačnim i konkurentnim cijenama prema važećoj tarifi.

Nacionalni nalozi se upućuju na izvršenje u bilo kojoj od poslovnica Croatia banke, putem Internetskog bankarstva CROBAnet te u svim poslovnicama FINA-e.

Podizanje i polaganje gotovine moguće je u svim poslovnicama Croatia banke, u poslovnoj mreži FINA-e, kao i putem dnevno-noćnog trezora FINA-e.

IZVJEŠĆIVANJE

Ovisno o izboru za koji ste se opredijelili, Banka će vas izvješćivati o stanju i promjenama na vašem računu:

 • na papirnatom mediju (na šalteru Banke ili FINA-e, poštom ili telefaksom);
 • elektroničkim putem - u formatu TXT ili PDF;
 • putem Internetskog bankarstva – CROBAnet;
 • putem servisa - telefonski upit u stanje;
 • putem servisa InfoFINA;
 • putem FINA-e plaćanja.

Izvadak o promjenama i stanju na računu sadržava sve podatke o pojedinačno izvršenim transakcijama platnog prometa sa svim elementima iz originalnih naloga za plaćanje te podatke o ukupnim dnevnim promjenama, prethodnom i novom stanju na računu za koji se izvadak izdaje.

OSNIVAČKI POLOG

Dokumenti na osnovi kojih možete izvršiti uplatu osnivačkog pologa, dokapitalizaciju, su Osnivački akt ili Ugovor o osnivanju društva (udruge, zadruge ili zaklade) te Odluka o dokapitalizaciji ovjerena od javnog bilježnika.

Uplatu osnivačkog pologa možete obaviti u bilo kojoj poslovnici Croatia banke i u svakoj poslovnici FINA-e,  nakon čega dobivate Potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe registracije poslovnog subjekta na Trgovačkom sudu.

Osobe iz drugih država uplaćuju osnivački polog uplatom iz inozemstva ili na teret svojih nerezidentnih računa u Hrvatskoj, u devizama ili u eurima.

Instrukcije za uplatu:

Nalogodavac: Puno ime i adresa osobe navedene u ugovoru (aktu) o osnivanju ili dokapitalizaciji koja obavlja osnivanje ili dokapitalizaciju. Ako je više osoba osnivača, svaka uplata obavlja se zasebno. Fizičke osobe mogu uplatu izvršiti gotovinski, a pravne osobe samo bezgotovinski.

Korisnik: Croatia banka d.d. Zagreb ili točan naziv poduzeća u osnivanju (puni naziv i adresa) ili poduzeća koje se dokapitalizira

IBAN: HR0324850031000009027 SWIFT:CROAHR2X

Poziv na broj odobrenja: HR 05 9105

Svrha: Osnivački kapital ili povećanje osnivačkog kapitala (iznos u EUR)

MJENICE

Mjenica je definirana kao vrijednosni papir po naredbi koji sadržava obvezu na isplatu određene novčane svote svome imatelju, a čiji su sastav, prijenos i otvaranje uređeni Zakonom o mjenici.

Mjenice koje imatelj podnese na naplatu u Banci obvezno moraju udovoljavati sljedećim uvjetima kako bi ih Banka mogla isplatiti:

 • mjenice moraju biti domicilirane na Banku;
 • mjenice moraju biti akceptirane.

Mjenica može biti dostavljena na naplatu osobno ili poštom, a u Banci mora biti zaprimljena na dan dospijeća ili najkasnije 2 radna dana nakon toga. Ako se dostavi prije navedenog roka, Banka će ju čuvati do roka dospijeća i tada staviti na naplatu.

Adresa za dostavu mjenica:

Croatia banka d.d.
R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb
Odjel platnog prometa

REKLAMACIJE

Reklamacije se zaprimaju u poslovnicama Banke ili u Odjelu platnog prometa. Poslovni subjekti koji mogu obavljati platni promet putem FINA-e, mogu predati reklamaciju i u poslovnici FINA-e.

Poslovni subjekti dostavljaju Zahtjev za rješavanje reklamacije u pisanom obliku putem pošte, telefaksa, e-maila ili osobno u poslovnicama Banke na:

Broj telefaksa: 01/2391-158

E-mail: opp@croatiabanka.hr

Adresa:

Croatia banka d.d.
R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
Odjel platnog prometa.

 

Zahtjev mora sadržavati:

 • naziv i broj računa podnositelja zahtjeva
 • datum izvršenja naloga/datum izdavanja Izvatka o stanju i promjenama po računu
 • predmet i obrazloženje reklamacije
 • iznos
 • broj telefona i ime osobe za kontakt.

Svi zahtjevi rješavaju se odmah ili najkasnije u roku od 15 dana od datuma primitka zahtjeva.

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail