POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Kredit temeljem zaloga vrijednosti police osiguranja
Kredit temeljem zaloga vrijednosti police osiguranja

Kredit temeljem zaloga vrijednosti police osiguranja

Krediti na temelju zaloga vrijednosti police životnog osiguranja u visini do 75% otkupne vrijednosti police.

Osnovni uvjeti

Iznos kredita:

Najviše do 75% otkupne vrijednosti police životnog osiguranja.

Način i rok korištenja:

Kredit se isplaćuje u eurima na račun korisnika kredita otvorenog u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate:

  • do 36 mjeseci ako se glavnica vraća jednokratno
  • do 84 mjeseca za kredite koji se vraćaju u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima

Način otplate:

Prema dogovoru s korisnikom kredita - vraćanje glavnice kredita može biti jednokratno, uz plaćanje kamate mjesečno ili tromjesečno, ili u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima.

Interkalarne kamate:

Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

4,00% godišnje, fiksna/promjenjiva

Za kredite s rokom otplate do 60 mjeseci primjenjuje se fiksna kamatna stopa, dok se za kredite s rokom otplate preko 60 mjeseci primjenjuje promjenjiva kamatna stopa.

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv sve do konačne otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv ovisno o kretanju EURIBOR-a (Euro Interbank Offered Rate). Banka će na dan prvog određivanja kamatne stope primjenjivati šestomjesečni EURIBOR koji bude važeći dva radna dana prije slijedećih datuma: 1.1., 1.4., 1.7. i 1.10. tekuće godine.

Sukladno tome, šestomjesečni EURIBOR važeći na dan 28.03.2024. godine iznosi 3,851%.

Slijedeće određivanje kamatne stope će biti 01. srpnja i 01. siječnja svake godine pri čemu Banka primjenjuje šestomjesečni EURIBOR koji bude važeći na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenog, sukladno Metodologiji utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita, maksimalno 66,36 EUR.

Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Instrumenti osiguranja:

Založno pravo na polici osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja vinkuliranoj u korist Banke. Istek osiguranja mora biti najmanje 1 mjesec duži od krajnjeg roka isteka kredita.

Dokumentacija:
  • Original polica osiguranja za slučaj smrti i doživljenja vinkulirana u korist Banke
  • Potvrda osiguratelja o otkupnoj vrijednosti police 

Reprezentativni primjerak

Reprezentativni primjerak u EUR

Glavnica kredita  7.000,00
Redovna kamatna stopa 4,00%
Efektivna kamatna stopa 4,45%
Rok otplate kredita u godinama 6
Trošak vođenja transakcijskog računa 0,00
Mjesečni anuitet 109,52
Kamata za razdoblje otplate kredita 885,20
Interkalarna kamata 22,25
Naknada za obradu kredita 66,36
Ukupan iznos za plaćanje  7.973,81 


Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.1.2024. godine i plaćanja interkalarne kamate do 31.1.2024. godine.

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail