POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Oročeni depoziti
Oročeni depoziti

Oročeni depoziti

Depoziti i osiguranje depozita

Depoziti

Croatia banka nudi visoku sigurnost depozita, prilagođenost uvjeta oročavanja ili ugovaranja depozita potrebama i poslovnim mogućnostima klijenta te konkurentne uvjete na tržištu. Novčana sredstava se mogu deponirati po viđenju (a'vista) u eurima i devizama ili oročiti na željeni vremenski period u eurima, devizama, nenamjenski ili namjenski (radi dobivanja kredita, jamstva i za druge namjene).

Osiguranje depozita

Depoziti položeni u Croatia banci d.d. Zagreb osigurani su kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita u iznosu do 100.000,00 EUR.

Pravo deponenata na obeštećenje određuje se prema ukupnim sredstvima po svim njegovim depozitima koje je imao u CROATIA BANCI d.d. u trenutku nastupa osiguranog slučaja, umanjenim za sva potraživanja CROATIA BANKE d.d. prema njemu dospjela na dan nastupa osiguranog slučaja, a do zakonske razine pokrića.''

Osnovne informacije o osiguranju depozita možete pronaći ovdje.

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail