POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Akreditivi, garancije i pisma namjere
Akreditivi, garancije i pisma namjere

Akreditivi, garancije i pisma namjere

AKREDITIVI

Dokumentarni akreditiv istodobno je instrument plaćanja i instrument osiguranja u kojem Banka preuzima obvezu plaćanja korisniku akreditiva, putem njegove banke, a na osnovi uredno zaprimljenih dokumenata navedenih u uvjetima za otvaranje akreditiva koji su prezentirani Banci unutar utvrđenih rokova. Croatia banka u najkraćim rokovima te uz konkurentne naknade klijentima odobrava sljedeće nostro akreditive:

Nostro akreditivi:

 • s odgođenim plaćanjem
 • po viđenju
 • stand-by akreditivi

Loro akreditivi -  Croatia banka zaprima akreditive inozemnih banaka

Dokumentarne naplate (nostro i loro)

 

GARANCIJE

Garancija  je instrument osiguranja plaćanja ili izvršenja ugovornih obveza kojima Banka jamči da će nalogodavac u ugovorenom roku  ispuniti sve obveze navedene u garanciji prema korisniku garancije. Ako nalogodavac to ne učini, Banka se obvezuje prema korisniku garancije da će platiti iznos na koji garancija glasi. Croatia banka u najkraćim rokovima te uz konkurentne naknade klijentima odobrava sljedeće nostro garancije( platežne i činidbene ):

Nostro garancije:

Platežne garancije u eurima ili u stranoj valuti

 • garancije za osiguranje plaćanja robe i osiguranje plaćanja robe na kredit
 • garancije za osiguranje plaćanja carine i drugih troškova proizašlih kod uvoza roba
 • garancije za osiguranje vraćanja financijskog kredita
 • garancije za osiguranje vraćanja robnog kredita

 Činidbene garancije u eurima ili u stranoj valuti

 • garancije za sudjelovanje na natječaju kod odabira najpovoljnijeg ponuđača (licitacija)
 • garancija za osiguranje vraćanja primljenog avansa
 • garancija za dobro izvršenje posla
 • garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
 • garancije za uredno plaćanje lizinga

Loro garancije – Croatia banka zaprima garancije domaćih i inozemnih banaka

PISMA NAMJERE

Pismom namjere Banka iskazuje spremnost da će svom klijentu odobriti određena sredstva za realizaciju projekta ili postupiti na način opisan u pismu namjere (neobvezujuće pismo) ukoliko se ispune određeni uvjeti (obvezujuće pismo namjere). U svakodnevnom poslovanju česta je pojava da pri prijavi na natječaj za izvođenje određenih radova poduzetnik kao dokaz osiguranja potrebnih financijskih sredstava nužnih za uspješno provođenje projekta investitoru, uz svoju ponudu, prilaže i pismo namjere. Croatia banka svojim klijentima u najkraćim rokovima izdaje pisma namjere koja mogu prethoditi odobravanju različitih vrsta garancija.

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail