POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Mobilno bankarstvo (CROBA mBanking)
Mobilno bankarstvo (CROBA mBanking)

Mobilno bankarstvo (CROBA mBanking)

Mobilno bankarstvo Croatia banke - CROBA mBanking za poslovne subjekte

CROBA mBanking je usluga mobilnog bankarstva Croatia banke koja svim klijentima/poslovnim subjektima i korisnicima omogućuje upravljanje financijama putem mobilnog uređaja. CROBA mBanking  objedinjuje više različitih usluga, mobilno bankarstvo, mobilni token, uslugu plaćanja računa skeniranjem uplatnice putem opcije „Slikaj i plati“, a sadržava i dodatne usluge kao što su kreditni i štedni kalkulator, pristup korisnim kontaktima Banke te pregled tečajne liste.

Korisnikom mBanking-a može postati svaka domaća ili strana fizička osoba koja u Croatia banci ima otvoren transakcijski račun. CROBA mBanking svojim korisnicima poslovnim subjektima omogućava korištenje usluge po poslovnim računima (Žiro račun 11, Žiro račun za posebne namjene 13, Žiro račun organizacijskog dijela 14, Žiro račun za posebne namjene 15, Žiro račun lokalne samouprave 18, Redovni devizni račun 71, Posebni devizni račun 75), depozitima (Oročeni depozit u kunama* 45 i Oročeni depozit u devizama 46) i kreditima poslovnih subjekata (22).

CROBA mBanking je brz, jednostavan i siguran za korištenje, a sve usluge Banke korisnicima su dostupne 24 sata dnevno, svakog dana u tjednu, uz naknade niže od onih u poslovnicama i komercijalnim centrima Banke.

*sa datumom 01.01.2023. valuta EUR postaje domicilna valuta Republike Hrvatske, dok poslovanje u svim ostalim valutama (osim EUR) ostaje i dalje devizno poslovanje

OPIS USLUGE

CROBA mBanking je usluga mobilnog bankarstva Croatia banke koja svim klijentima/poslovnim subjektima i korisnicima omogućuje upravljanje financijama putem mobilnog uređaja.
Svojim klijentima/korisnicima CROBA mBanking omogućuje :
• uvid u stanje i promete po svim računima otvorenim u Banci klijentu/korisniku usluge,
• praćenje raspoloživih limita po karticama, stanja kredita, dospjelih i nedospjelih rata,
• prijenos sredstava na druge račune,
• plaćanje računa skeniranjem uplatnice putem opcije „Slikaj i plati“,
• zadavanje naloga za plaćanje u nacionalnom* platnom prometu s unaprijed određenim datumom izvršenja,
• izrada i pregled predložaka,
• pregled arhive plaćanja,
• pregled tečajne liste i kalkulator konverzije valuta,
• kreditni i štedni kalkulator,
• korištenje mTokena za ulazak u aplikaciju CROBAnet Internet bankarstvo i autorizaciju transakcija putem CROBAneta,
• pregledavanje personaliziranih poruka i ponuda Banke.

CROBA mBanking je brz, jednostavan i siguran za korištenje, a sve usluge Banke korisnicima su dostupne 24 sata dnevno, svakog dana u tjednu, uz naknade niže od onih u poslovnicama Banke.
Za korištenje ove usluge potreban Vam je mobilni uređaj s pristupom Internetu, dovoljno raspoložive memorije za pohranu aplikacije i jedan od sljedećih operativnih sustava:

  • Android (minimalna podržana verzija: Android 4.x ili noviji)
  • iOS (minimalna podržana verzija: iOS 7.x ili noviji, samo na mobilnim uređajima s rezolucijom višom od 480x800)

UGOVARANJE

CROBA mBanking usluge može ugovoriti Klijent koji u Banci ima otvoren transakcijski račun temeljem potpisane Pristupnice.
Pristupnica ili zahtjev Klijenta za korištenje CROBA mBanking usluge za poslovne subjekte u obrascu Zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa ili Zahtjeva za uslugu mobilnog bankarstva CROBA mBanking (kojim se Klijentu omogućava naknadni pristup CROBA mBanking usluzi ili izdavanje ovlaštenja novom Korisniku za korištenje CROBA mBanking usluge ili izmjena ovlaštenja/izmjena podataka postojećeg Korisnika za korištenje CROBA mBanking usluge) je dostupna u svim poslovnicama i komercijalnim centrima  Banke i na Internetskoj stranici Banke.
Nakon što Klijent potpiše Pristupnicu za ugovaranje CROBA mBanking usluge i izda ovlaštenje Korisnik/u/cima za korištenje CROBA mBanking usluge, Banka će Korisniku usluge dostaviti prvi dio aktivacijskog koda putem e-mail-a na e-mail adresu navedenu u Pristupnici, a SMS-om će dostaviti drugi dio aktivacijskog koda, na broj mobilnog uređaja navedenog u Pristupnici.
Za korištenje CROBA mBanking usluge Klijent može ovlastiti jednog ili više Korisnika te će svakom Korisniku biti dostavljeni posebni aktivacijski kodovi. Klijent može naknadno ovlastiti dodatne Korisnike za korištenje CROBA mBanking usluge, a što će mu se omogućiti nakon ispunjavanja odgovarajuće Pristupnice. Korisnik može CROBA mBanking uslugu koristiti na mobilnom uređaju koji je naveden u Pristupnici. Korisnik može koristiti i više mobilnih uređaja (temeljem dodatnih aktivacijskih kodova na zahtjev Klijenta/Korisnika).
Klijent temeljem Pristupnice daje ovlaštenje Korisniku/Korisnicima da temeljem CROBA mBanking usluge vrši/e:
•  pregled transakcija i
•  unos transakcija i
•  samostalne autorizacije naloga,

te je u mogućnosti dodatno specificirati i račune/proizvode Banke (opcionalno - svi računi ili navesti pojedinačne račune po kojima su navedene usluge omogućene svakom pojedinačnom Korisniku CROBA mBanking usluge temeljem ovlaštenja Klijenta.)

Nakon što Korisnik unese aktivacijske kodove u aplikaciju, potrebno je definirati PIN koji će koristiti za rad s aplikacijom.
Za aktivaciju CROBA mBanking usluge, potrebno je da Klijent/Korisnik:
•  Instalira aplikaciju* na mobilni uređaj
•  Aktivirati uslugu unosom prethodno spomenutog aktivacijskog koda
*Aplikaciju možete preuzeti preko sljedećih poveznica.Za dodatne informacije možete nam se obratiti u svim komercijalnim centrima/poslovnicama Banke ili putem e-mail adrese mbanking@croatiabanka.hr

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail