Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Tekući račun

Tekući račun mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe s boravkom u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to imaju li stalna ili povremena primanja na račun. Otvaranjem tekućeg računa u Croatia banci na koji primate plaću ili mirovinu stječete status klijenta koji vam donosi niz dodatnih pogodnosti.

Sredstva na tekućim računima osigurana su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Tekući račun podloga je za financijske usluge i druge pogodnosti koje pruža Banka, kao što su:

 • brz pristup sredstvima na računu uz debitnu Maestro karticu tekućeg računa
 • dopušteno prekoračenje – upotreba sredstava iznad trenutačno raspoloživog iznosa sredstava na računu,
 • ugovaranje trajnih naloga za prijenos sredstava s tekućeg računa na druge račune u Banci i za plaćanje obveza izvan Banke
 • povoljniji uvjeti namjenskih i nenamjenskih kredita Banke.

Informiranje vlasnika tekućeg računa obavlja se redovitim mjesečnim izvadcima ako je bilo prometa po računu. Izvadak se vlasniku šalje na kućnu adresu ili mu se stavlja na raspolaganje na drugi dogovoreni način.

Tekući račun Croatia banke je multivalutni što znači da se osim transakcija u kunama, po tekućem računu mogu uplaćivati i isplaćivati devize, otkupljivati i prodavati devize te izvršavati devizni nalozi kao i ostala plaćanja.

 • povećava platežnu sposobnost korisnika bez dodatnih procedura i osiguranja
 • odobrava se do visine trostrukoga prosječnog priljeva bez naknade
 • maksimalan iznos prekoračenja može biti do 30.000,00 kn
 • kamatna stopa na dopušteno prekoračenje po tekućem računu iznosi 6,80%.

Maestro kartica je višenamjenska međunarodna kartica tekućeg računa Croatia banke koja predstavlja suvremenu zamjenu za gotovinu. Dostupna je svim vlasnicima tekućeg računa u Croatia banci i njihovim opunomoćenicima. Maestro kartica je debitna kartica vezana za tekući račun i koristi se uz tajni broj (PIN).

Prednosti Maestro kartice tekućeg računa: 

 • jednostavno raspolaganje sredstvima na tekućem računu 24 sata na dan;
 • podizanje gotovine na bankomatima Croatia banke i bankomatima banaka članica MBNET mreže s oznakama MB CARD, bez naknade;
 • upite i ispise stanja sredstava na tekućem računu na bankomatima Croatia banke bez naknade;
 • podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inozemstvu te na ostalim isplatnim POS-ovima;
 • plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu s oznakom Maestro;
 • promjena PIN-a na bankomatu, uz naknadu.

Dnevni limit plaćanja Maestro karticom građana na EFT POS terminalima iznosi 12.000,00 kuna.Za transakcije Maestro karticama obavljene u inozemstvu, Mastercard će po Referentnom tečaju preračunavati originalni iznos transakcije u EUR, a iz tog iznosa kunska protuvrijednost se izračunava po prodajnom tečaju HNB-a za devize za EUR, važećem na datum obračuna.
Pregled tečajne liste za transakcije obavljene u inozemstvu možete pogledati ovdje.

 

Za sve reklamacije koje nastaju upotrebom Maestro kartice korisnik se može obratiti u poslovnicu/podružnicu Banke u kojoj se vodi tekući račun. Reklamacije se primaju u pismenom obliku.
Korisnik kartice obvezan je gubitak ili krađu kartice odmah prijaviti telefonom Centru za podršku na telefonski broj 01 3078 699 ili u najbližoj poslovnici Banke. Odmah nakon dojave gubitka kartice blokira se kartica. Korisnik kartice odgovara za sve transakcije učinjene do trenutka prijave. Izgubljeni ili zaboravljeni PIN korisnik prijavljuje na jednak način i na istim mjestima kao i kartice.

Ugovaranjem usluge trajnog naloga klijentima olakšavamo mjesečno plaćanje računa uz uštedu vremena i novca. Trajni nalog namijenjen je svim vlasnicima tekućih računa, a vista kunskih računa, žiro-računa i deviznih računa koji žele ovlastiti Banku da u njihovo ime i za njihov račun obavlja redovita ili povremena plaćanja do određenog datuma ili opoziva na određeni datum.Trajni nalog ugovara se u poslovnici koja vodi račun klijenta s kojeg će se izvršavati plaćanja po trajnom nalogu.  Po jednom računu može biti ugovoren jedan ili više trajnih naloga.

Trajni nalog može se ugovoriti za

 • prijenos sredstava na račune pravnih i fizičkih osoba u Banci
 • plaćanje kredita
 • prijenos sredstava na račune fizičkih i pravnih osoba  izvan Banke
 • plaćanje pretplate HRT-a
 • plaćanje polica osiguranja.

Trajni nalog može se ugovoriti BEZ NAKNADE za:

 • prijenos sredstava na račune pravnih i fizičkih osoba u Banci
 • plaćanje kredita u Banci
 • izvršavanje trajnog naloga na račune izvan Banke u korist:

HRT-Hrvatska televizija.

Bankomat (ATM) je uređaj na kojemu se karticom uz utipkavanje PIN-a elektronički komunicira s tekućim računom, obavlja klijentu isplata gotovine te upit i ispis stanja tekućeg računa.

Bankomatsku mrežu koja je besplatno na raspolaganju korisnicima Maestro kartice Croatia banke čini:

MBNET mrežu trenutno čini 15 banaka: Erste&Steiermärkische Bank, Banka Kovanica, BKS Bank, Imex banka, Istarska kreditna banka Umag, Karlovačka banka, Kentbank, Agram banka Zagreb, Podravska banka, Samoborska banka, Sberbank, Slatinska banka, J&T banka d.d.

Svojim klijentima omogućujemo podizanje gotovine bez naknade na više od 1.000 bankomata navedenih banaka, čime našu uslugu činimo dostupnom u najrasprostranjenijoj bankomatskoj mreži u Hrvatskoj.

Bankomati koji pripadaju drugim bankomatskim mrežama u Hrvatskoj i u inozemstvu također su na raspolaganju korisnicima Maestro kartice Croatia banke, uz plaćanje provizije.

Limiti

Dnevni limit za podizanje gotovine na bankomatu iznosi 8.000,00 kuna.

Pogrešne isplate

Eventualnu pogrešnu isplatu novca na bankomatu korisnik odmah prijavljuje poslovnici u kojoj je bankomat instaliran.

Zadržane kartice

Kartice izdane u Croatia banci zadržane u bankomatima Banke vraćaju se korisnicima:

 • do 7 dana od datuma zadržavanja u bankomatu u poslovnici u kojoj je smješten bankomat;
 • nakon isteka 7 dana obratiti se na telefon 01/2391-281 ili 01/2391-683.

Kartice izdanja Banke zadržane u bankomatima drugih banaka u zemlji i u inozemstvu ne vraćaju se korisnicima, poništavaju se kao izgubljene i na zahtjev vlasnika izdaju nove.

CROATIA BANKA d.d. Zagreb svojim klijentima, korisnicima Maestro kartica, omogućava korištenje 3D secure usluge.

3D secure usluga je usluga sigurne kupovine Maestro karticama na Internet prodajnim mjestima koji podržavaju plaćanje putem navedene usluge. Usluga radi na način da prilikom zahtjeva za autorizaciju Internet plaćanja, korisnik Maestro kartice bude preusmjeren na stranice Banke radi autentikacije. Nakon prihvaćanja Općih uvjeta Korištenja 3D secure usluge, korisnik treba unijeti dinamičku zaporku koju putem SMS-a dobiva na broj mobitela za tu svrhu unesen u sustav Banke.
Osim dinamičke zaporke potrebno je unijeti još jednu, trajnu zaporku.
Klijenti Banke koji imaju unesen broj mobitela za 3D secure uslugu, trajnu zaporku mogu zatražiti u poslovnici Banke.
Klijente Banke koji nemaju unesen broj mobitela za 3D secure uslugu, a žele koristiti istu, također molimo da se obrate u bilo koju poslovnicu Banke kako bi im se ažurirao broj mobitela za 3D secure uslugu i uručila trajna zaporka.
Za sva dodatna pitanja ili informacije molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona 01 2391 281 (pon-pet od 8,00 do 16,00 sati).