Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Internetsko bankarstvo

Internetsko bankarstvo CROBAnet financijska je usluga Banke koja građanima omogućuje obavljanje i pregled domaćeg i stranog platnog prometa s bilo kojeg mjesta s pristupom Internetu u svako doba, svih dana u tjednu. Osim nižih naknada za platne naloge i uvida u stanje svih računa otvorenih u Banci putem CROBAneta klijentima je na raspolaganju:

  • pregled stanja i prometa po računima
  • unos i provođenje unutarbankovnih i vanbankovnih platnih naloga
  • izrada predložaka platnih naloga
  • unos i provođenje zbrojnog naloga
  • ugovaranje oročenih depozita
  • pregled tečajnih lista
  • slanje i primanje poruka.

Korisnikom usluge CROBAnet može postati građanin koji u Banci ima otvoren tekući ili žiro-račun, opunomoćenik po računima i poslovni subjekt koji u Banci ima otvoren žiro-račun.

Uslugu CROBAnet klijent ugovara potpisom Pristupnice koju osobno predaje u nekoj od poslovnica Banke. Pristupnica je dostupna na internetskim stranicama i na šalterima poslovnica. CROBAnet usluga se može koristiti uz sigurnosni uređaj, token ili uz mobilni token koji se instalira na mobilnom uređaju korisnika.  Ukoliko klijent koristi fizički token, može se služiti CROBAnetom nakon primitka PIN-a koji se dostavlja poštom na adresu navedenu u pristupnici.