POSTAVKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina slova

Razmak slova

Čitak font

Istaknute poveznice

Kontrast

Veći pokazivač

Poništi promjene

Nova tarifa naknada za usluge banke u poslovanju s poslovnim subjektima u primjeni od 5.7.2024. godine

Obavještavamo Vas da je od 05. srpnja 2024. godine u primjeni izmijenjena postojeća Tarifa naknada za usluge Banke u poslovanju s poslovnim subjektima.

Izmjena se odnosi samo na naknade povezane uz uvođenje nove usluge:

SEPA izravno terećenje - SDD (engl. SEPA Direct Debit)  je nacionalna ili prekogranična platna usluga u eurima za terećenje platiteljevog računa za plaćanje, pri čemu je platna transakcija inicirana od primatelja plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja dane platiteljevom pružatelju platnih usluga, primatelju plaćanja ili pružatelju platnih usluga primatelja plaćanja.

 

Izmijenjena Tarifa naknada koja će biti u primjeni od 05.07.2024. godine objavljena je na internetskoj stranici Banke u rubrici Poslovni subjekti/Platni promet/Nacionalni platni promet ili možete pronaći ovdje

Povratak na novosti

Trebate pomoć?

Kontaktirajte nas na besplatni info telefon ili e-mail